Opstellingen vanuit universeel perspectief

Wat is een opstelling vanuit een universeel perspectief?
Een opstelling is een methode om zichtbaar te maken wat zich onbewust in je afspeelt en geeft een krachtige impuls tot een diepgaande verandering. Dat kan vanuit verschillende velden. Met opstellingen vanuit universeel perspectief werk ik vanuit het univerversele veld. Deze opstellingen zijn gericht op het laten stromen van waar je vandaan komt. Deze vorm van opstellen brengt je rechtstreeks terug naar de oorsprong en slaat het verhaal over. Ouders hebben je het leven gegeven en jou gegeven wat in hun vermogen lag. Jij hebt gedaan wat jij kon. Het is zoals het is. Hoe je jeugd en het verdere leven zijn gegaan heeft je gevormd in negatieve en positieve zin. Het is je eigen verantwoordelijkheid om te gaan met wat het jou heeft gedaan tenzij je afhankelijk van anderen wilt blijven.
Je kunt je hele leven bezig blijven met op zoek gaan naar de oorzaak van verstoringen. Je ego en je persoonlijkheid doen niets liever dan analyseren. Dit houd je echter gevangen in je persoonlijkheid en daarmee in een kleine wereld. Met universele opstellingen ontmoet je je oorspronkelijke Zelf en ontstaat er wat nodig is om dit Zelf te verenigen met je persoonlijkheid. Dit samensmelten maakt je heel. Als je dan kijkt naar een thema of vraag schijnt er ander licht op.

Contact met je oorspronkelijke zelf geeft een alomvattend gevoel van liefde, vreugde, kracht, vrede en lichtheid. Ben je daarmee in contact dan voel je je verbonden, sta je in je kracht, voel je het stromen, ervaar je een ongekende blijheid. Komen er moeilijkheden op je pad, dan voel je je gedragen. Je neemt er verantwoordelijkheid voor en gaat ze aan met kracht en liefde en omdat je weet dat je deze ervaring nodig hebt om je te doen groeien.

Wat leveren universele opstellingen op?
De ervaring leert dat mensen in contact komen met hun ware zelf. Het op diep niveau ervaren wie ze werkelijk zijn, geeft ruimte voor (zelf)acceptatie en verandering. Hieruit zijn mensen beter in staat verbinding te maken met zichzelf, met anderen en hun eigen levensdoelen.
Men ontdekt dat je je zonder schuldgevoel in vrijheid, liefdevol met anderen kunt verbinden. Mensen kunnen zichzelf en anderen in hun waarde laten en juist het ‘anders’ zijn waarderen.

Voor wie en wat zijn universele opstellingen geschikt?
Deze manier van opstellen is geschikt voor iedereen die al een pad bewandeld heeft in bewustwording. Voor diegene die vanuit hun oorspronkelijke ware zelf, met de bron waar je vandaar komt willen leven.
Een opstelling maakt helder wat je nog nodig hebt om te leven als vrij en authentiek mens en zet een proces in gang om dat te verwezenlijken.
Je kunt een thema opstellen dat bij je speelt en dat vanuit je ware oorspronkelijke zelf onderzoeken.

Van familie opstellingen naar universele opstellingen
In 2004 heb ik de opleiding tot begeleider van familie- en organisatie opstellingen gedaan. Met het begeleiden van opstellingen voel ik me als een vis in het water.
In de manier waarop is sinds 2012 een kentering ontstaan. Toen doorzag ik het effect van systemen, je kunt er hier meer over lezen. Daarna besefte ik dat de manier waarop wij met elkaar samenleven slechts een bedenksel is. We zijn er in gaan geloven omdat we het zo gewend zijn en omdat we ons dingen hebben laten wijsmaken. Langzaam maar zeker drongen de beperkingen van de systemen tot mij door. Veel mensen hebben van jongs af aan geleerd te leven naar wat er van hen wordt verwacht. Het begint in een gezin, zet zich voort op school en vervolgens op het werk. Je meet al dan niet bewust je gevoel en je mening af aan de geldende maatstaven. De ongeschreven, maar wel voelbare, regels van een familie- en andere systemen zijn gericht op het voortbestaan van het systeem. Degenen die daar gevoelig voor zijn doen er alles voor om erbij te horen, ook al gaat dat ten koste van hun persoonlijke wensen. Dit werkt stiekem doen en liegen in de hand.
Leef je naar wie jij werkelijk bent dan komen angst en schuldgevoelens om de hoek kijken. Schulgevoelens en angst zjin signalen van het systeemgeweten dat je ervaart als je iets doet waarbij je ‘afwijkt’ van de regels van het systeem waarmee je verbonden bent.
Het geeft een veilig gevoel om ergens bij te horen, maar het is een schijnveiligheid. Want laat je je anders zijn zien, voldoe je niet aan wat men van je verwacht. Je hoort er dan niet meer bij en de kans bestaat dat je wordt uitgesloten. In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat je je familie (deels) niet meer ziet, dat je van school wordt gestuurd of ontslagen wordt. Zo is de veiligheid van een systeem alleen voorbehouden aan hen die gehoorzamen. De angst voor verstoting, er alleen voor te komen staan, wekt aangepast gedrag in de hand en verwijdering van wie men werkelijk is.
Het begeleiden van opstellingen gericht op familie- of organisatie systemen heeft voor mij een upgrade gekregen.

Universeel persectief
Vanuit universeel perspectief hou je je niet meer bezig met het opsporen van verstoringen in het familiesysteem maar maak je jezelf ervan los. Je kijkt het aan, ervaart wat het met je doet en je gaat jouw weg. Een familiesysteem is verbonden met je persoonlijkheid, je kleine ik. Met universele opstellingen maak je contact met je ware, oorspronkelijke zelf, je grote Ik Ben. Kijk je van daaruit naar een thema dat speelt (als het nog speelt) dan schijnt daar een ander licht op.

Neem gerust vrijblijvend contact op voor vragen of meer informatie.

Contact universele opstellingen

  • Schrijf hieronder je vraag. Ook kan je hier vragen stellen over de website of daar feedback op geven.