Intentie Lichtcirkel online

Om zoveel mogelijk mensen te kunnen bereiken in het versterken van het licht zijn deze online intentie lichtcirkels in het leven geroepen. Tijdens deze cirkels versterk je je licht. Je kunt inbrengen waar je licht op wilt laten schijnen.

We starten de online Intentie Lichtcirkel met het vormen van een cirkel met de aanwezigen. Je noemt je naam en steekt je kaarsje aan.

Vervolgens is er een deelronde waarin een ieder om de beurt in de kern deelt met wat er op dit moment speelt en wat de intentie is, dit legt iedereen symbolisch in het midden.

Dan volgt een visualisatie meditatie waarna er 10 minuten stilte volgt waarbij alle aanwezigen hun licht bundelen en deze richten op het midden.

Tot slot is er een deelronde waarbij in de kern de ervaringen worden gedeeld, dit werkt versterkend.

Voel je je geroepen hierbij te zijn of het een keer te proberen? Wees welkom.
Deze cirkels zijn ook voor mensen die de cursus of masterclass hebben gevolgd en regelmatig bij deze cirkel aanwezig zijn. Er zijn ook mensen voor wie het nieuw is.

Om deel te nemen graag van te voren aanmelden in verband met de organisatie.
Voor de organisatie, begeleiding en online voorziening vraag ik een vrijwillige bijdrage.
Als je je opgeeft krijg je een link voor Zoom en verdere instructies.

Welkom! Sandra