Inspiratie 4 februari – 4 maart

LENTE: deze maand valt in de lenteperiode die duurt van 4 februari – 5 mei met als hoogtepunt 21 maart.

De vorige maand eindigde met: Wanneer je voldoende rust neemt, weet je precies wat goed en wat juist voor je is, je kunt als het ware jezelf hierdoor opnieuw ontdekken. Deze impuls zal zich vlak vóór 4 februari uitkristalliseren, deze komt dan boven de grond. Dit heb ik ook zo ervaren. De maand januari kenmerkte zich met veel slapen en een gevoel van rust. Dat gaf ook onrust, nadat ik me er helemaal aan over kon geven ontstond er kalmte. Daarna kwam een stroom van leven op gang.

Februari vormt symbolisch een poort van zuivering en zegening.
Dat wat in de winter in de binnenwereld is opgebouwd kan nu naar buiten – het begin van expansie. De kleuren beginnen terug te komen, ook in de natuur.

Heb oog voor de structuren die er al zijn en zich van binnenuit ontvouwen zoals de foetus waarin alles al aanwezig is om tot mens uit te groeien. Je kunt vragen wat er van binnenuit geboren wil worden. Heb een open houding naar wat er tevoorschijn komt ook al weet je nog niet hoe het eruit gaat zien.
Bevorder je groeiproces door:

  • alleen passende afspraken te maken
  • bewust te zijn van wat je wel of niet aankan
  • realistische grenzen te stellen
  • het voeden en onderhouden van jouw inspiratiebron.

Geef veel aandacht aan de worteling. Blijf of kom in verbinding met je innerlijke bron. Deze bron is het beginpunt van jezelf. Focus je op de waardering die je krijgt, dat is je richtingaanwijzer. Door je bewust te zijn van je uitwerking op anderen, wat je teweeg brengt bij anderen, kun je dieper in je eigen wortels doordringen. Je bron wordt modderig als je ongericht en doelloos bezig bent door contacten die niet werkelijk bij je passen. Verbind je met anderen vanuit jouw bron. Verken nieuwe ideeën of impulsen. Breng ze nog niet naar buiten en timmer ze nog niet dicht.

Deze maand kan het handelen beginnen. Wat daaruit voortvloeit toont zich vanzelf. Laat het handelen dienend zijn.
Ga in het midden staan van alles wat je nodig hebt, maak daar bijvoorbeeld een mind map van, en laat het naar je toe komen. Geef het de ruimte en de tijd. Wees stil om te ontdekken wat bij jezelf nog om aandacht vraagt en ga dat aan.

Voor deze tekst heb ik mij laten inspireren door het boek ‘leven & werken in het ritme van de seizoenen’ van Jaap Voigt. Naast het aardse sta ik ook open voor wat de kosmos aanreikt. Dat kan soms conflicterend zijn met deze boodschappen. Blijf goed voelen wat voor jou klopt. Richt je op wat goed gaat en geniet daarvan.

Mooie maand,
Sandra

Sprong in het diepe


Even een stapje terug in de tijd. Berichten van mensen die delen een sprong in het diepe te maken door hun baan op te geven en te gaan doen wat ze blij maakt, doet mij denken aan mijn sprong in het diepe. Deze foto is in 2018 gemaakt nadat ik mijn zoektocht over wie ik ben wat ik doe als ik het leven vrij door mij heen laat stromen had beëindigd. Op dat moment besefte ik dat ik net als deze roos verwelkt zou zijn als ik het niet had gedaan. Laat je sprong in het diepe een sprong van vertrouwen zijn.
In 2014 nam ik het besluit om in plaats van mijn menselijke ervaringen, mijn oorsprong, spirit, licht op de eerste plaats te zetten. In essentie zijn we energie, bewustzijn en dat bestaat uit licht en geeft een gevoel van liefde. Dat is wie ik ben, daar sta en ga ik voor en sta daar mensen in bij.
Vanaf dat besluit is mijn leven gaan te kantelen en heeft ertoe geleid dat ik in 2016 in het diepe ben gesprongen.
Tijdens het onkruid wieden hoorde ik ineens heel duidelijk de Vraag: “wat is jouw onkruid?”. Op dat moment was ik bij de paardjes en ben bij hen op die vraag gaan mediteren. Heel snel wist ik het antwoord. Mijn onkruid was het leven wat ik leefde. Ik was heel goed in opruimen, spullen en energetisch. Het meeste dat wat anderen achter lieten, op dat moment van mijn man. In plaats van mijn eigen leven te leven leefde ik het leven zoals hij graag wilde dat ik leefde. Natuurlijk deed ik ook wat mij plezier gaf, maar daar kwam altijd commentaar op. Mijn energetische deel, spirit, mocht er niet zijn. Daarnaast wist ik niet wie of wat ik zou zijn of doen als ik vrij was de stroom van het leven te volgen. Wel wist ik dat er altijd een soort blokkade in mij was die mij weerhield het leven echt te leven en mij uit te spreken. Dat was een gevoel in mijn hoofd, alsof er een luikje dicht zat.
Nu mijn onkruid duidelijk was, wist ik wat te doen. Ik moest gaan, alles achter mij laten en de sprong in het diepe wagen. Het gevoel was zo sterk dat het bijna geen keuze was. Ik besefte dat als ik erover na zou denken het moment voorbij zou gaan. Ik belde mijn vriendin en vertelde haar dat als mijn man thuis kwam ik hem zou vertellen dat ik weg zou gaan. Dat dat de enige manier zou zijn om te ontdekken wie ik ben en wat ik hier op aarde kom doen. Ze stelde gelijk haar huis voor me open.
Het was heel confronterend om het aan mijn man te vertellen en tegelijkertijd voelde ik me krachtiger dan ooit. Dezelfde avond ben ik gegaan, ik heb wat kleding en toiletspullen gepakt en ben naar mijn vriendin gereden. Zij had op zolder een sfeervol kamertje voor mij gecreëerd waar ik altijd terecht zou kunnen. Heel ontroerend.
Vanaf dat moment is het leven vóór mij gaan werken, vol synchroniciteit. Zelfs op dit moment. Ik kijk opzij en zie deze kaart naast me op de grond liggen terwijl niet wist of ik deze nog had, laat staan waar die zou liggen .Afijn, binnen de kortste keren had ik een bakje met sleutels van plekken waar ik terecht kon. Mensen die ik nog maar net of niet zo goed kende vertrouwden mij hun huis of zelfs boot toe. Alles verscheen op mijn pad wat ik nodig had nog voor ik erom had gevraagd. Er ging een nieuwe wereld voor mij open. Het leven ontvouwde zich onderweg. Op enig moment had ik een praktijkruimte (waar ik ook kon slapen) bij de paardjes. Verscheen er hulp om deze op te knappen. Deels van mijn tijd was ik op een plek waar meerdere mensen woonden en was ik in een community. Mijn zijn werd gewaardeerd. Alles waar ik van had gedroomd was uitgekomen op een manier die ik niet had kunnen bedenken en helemaal passend bij mij, ik ben een nomade. Geen seconde heb ik spijt gehad. Het was niet altijd rozengeur en maneschijn, Nog steeds herinner ik me dat ik in mijn auto reed en besefte dat ik maatschappelijk gezien mislukt was. Nauwelijks inkomen, geen dak boven mijn hoofd. Dat was even een zwart gat waar ik in terecht kwam. Al snel kon ik ervaren hoe ontzettend rijk ik ben met dit leven en hoe vrij ik me voel. Na een half jaar was duidelijk dat onze relatie geen kans van slagen meer had. Ik was niet meer die vrouw die hij dacht dat ik was, deze vrouw wilde hij graag terug maar mezelf aanpassen ging niet meer. Toen heb ik een camperbusje gekocht zodat ik een eigen plek zou hebben. Dat bracht weer hele andere ervaringen met zich mee omdat ik nooit eerder had gekampeerd. De ervaringen die ik daarmee heb opgedaan blijken nu goed van pas te komen. Wordt vervolgd.

Januari – winterslaap –

Januari – Mensis Ianuarius, maand van Janus, de god van het begin, voorgesteld met twee gezichten. Waarschijnlijk is de naam verbonden met ’zonnedoorgang’

Januari is de maand van de winterslaap, het druilerige weer helpt om je daar aan over te geven zodat je krachten zich kunnen opbouwen. Daarna kan de levenskracht als vanzelf terugkeren. Net als de zaadjes die zich onder de grond rustig ontwikkelen  op hun eigen manier in hun eigen tempo.

Het is als de rustperiode na de uitademing; dat is het moment waarin je contact kunt krijgen met je essentie, met je licht. Je doet er goed aan daar ruimte voor te maken. Blijf op voldoende afstand van de turbulentie in de buitenwereld.

Na de volle periode van expansie – van februari tot en met juli – en de volle periode van contractie – van augustus tot en met december – wordt in deze tijd weer een nieuw begin gemaakt. Dit nieuwe begin heeft de aard van een hernieuwing en niet de aard van vernieuwing. Het gaat over terugkeer van levenskracht, die vanuit het onbewuste omhoog dringt. Dat wil zeggen dat vanuit de reeds aanwezige essentie, vanuit je oorspronkelijke zelf, de eerste nieuwe kiem ervaarbaar wordt terwijl deze de oppervlakte van je bestaan nog niet bereikt heeft. Deze nieuwe impuls zal zich eerst nog door rust verder moeten versterken en zal rond 21 januari maximaal te ervaren zijn.

Deze maand stoot je wellicht tegen je eigen grenzen aan en tegen de grenzen die de buitenwereld je oplegt. Je kunt je daardoor overprikkeld voelen. Beschouw dit niet als een dwaling van jou: het hoort bij deze tijd. Wanneer je voldoende rust neemt, weet je precies wat goed en wat juist voor je is, je kunt als het ware jezelf hierdoor opnieuw ontdekken. 

Hoe kun jij je nu concreet het best opstellen en gedragen in deze periode? Wees je bewust van gewoontes die niet meer dienen en vervang ze door wat je wel dient. Leg je toe op rust en slaap veel. Sta wel open, maar baken je af. Ken je grenzen, blijf gecenterd. Leg zo min mogelijk dingen vast voor de lange termijn, je weet nog veel dingen niet.

Mocht je je wensen of voornemens voor dit jaar willen versterken, hierbij een link naar de geleidemeditatie Wensen waarmaken met Liefde.

Geniet deze maand van jeZelf in rust en ontspanning,

warme hartegroet,

Sandra

December 2022

De laatste maand is aangebroken. De periode van 5 december tot 4 januari is volgens Jaap Voigt (auteur van Leven & werken in het ritme van de seizoenen) een maand van afronden, afscheid nemen, loslaten, onthechten, rusten en meegaan.

Een maand waarin de dagen kort zijn en de nachten lang. In de natuur wordt het steeds kaler en stiller. De natuur trekt zich terug en bereidt zich voor op nieuw leven. Dat wat nog op de grond ligt is daarvan de voedingsbodem. Deze symboliek kun je ook voor jezelf gebruiken. Ons mensenlichaam resoneert hier op mee.
De energie van deze maand vraagt om rust en ruimte om naar binnen te keren. In die rust kun je nagaan wat je laat gaan en wat je meeneemt voor het nieuwe jaar. De humus voor wat er volgend jaar mag groeien.
Aan de andere kant is het vaak een drukke maand met afronden waar je nog mee bezig bent en de feestdagen die aandacht vragen. Dat kan een tegenstrijdig gevoel geven.

Geven en ontvangen
Het is een ook feestmaand van geven en ontvangen. Daarin heeft ieder zijn eigen taal. Waar word jij blij van om te krijgen en wat vindt een ander fijn om te ontvangen. Als je daar meer over wilt weten kun je dat nalezen in het hoofdstuk Uitwisseling pagina 17-20 van de PDF van mijn boek: Leef je leven licht. Zie deze link.
Daar staat ook beschreven hoe het geef- en ontvang mechanisme werkt in relaties. Zelf heb ik ervaren dat mijn taal van liefde, waardering is veranderd. Het boek is uit 2009. Nu weet ik dat er kosmisch gezien sprake is van onvoorwaardelijk geven en dat de uitwisseling niet noodzakelijk tussen twee personen hoeft te lopen. De kosmos regelt dat je krijgt wat je toekomt, de “Universele boekhouding”. Dat kan via een heel andere weg gaan dan je kunt bedenken. Dat noem ik het de universele boekhouding. Daarnaast is het goed om te weten waar je gevoelens over balans in geven en ontvangen vandaan komen en wat de taal van degene is waaraan je wat geeft. Kijk maar of het je aanspreekt.

Kado’s voor jezelf en anderen

Webshops
Wil je iemand iets geven? Hierbij twee webshops van bevlogen dames waarvan ik weet dat hetgeen ze aanbieden vanuit hun hart komt. Misschien zit er ook iets leuks bij voor jezelf.

Jessica met haar magical-element store hetgeen je ziet in de webshop is door haar zelf gemaakt.

De Suus Spirit shop van Suzanne.

Winterzonnewende Yule
Een mooi kado voor jezelf is het vieren van Yule, de winterzonnewende op 21-12-2022.
Deze dag is de kortste dag en de langste nacht. Met Yule wordt het vuur aangestoken om de terugkeer van het licht te vieren en om de donkere dagen samen te verlichten. Iris Bens verzorgt deze avond het vieren van Yule op de Thuishaven in Zeewolde. Zie deze link. De Thuishaven is voor mij een plek waar ik altijd terecht kan en waar het fijn is om regelmatig te landen en samen te zijn met de mensen die er op dat moment zijn. Het is een inspirerende plek met mooie initiatieven en een fijne plek om de winterzonnewende te vieren.
In de webshop van Magical Element vind je ook kado‘s die passen bij de symboliek van Yule.

Leef je licht op aarde
In 2014 zag ik voor me hoe we in de Nieuwe Wereld met liefde en aandacht voor elkaar samen leven en zonder concurrentie werken. Een ieder doet waar hij of zij goed in is en blij van wordt. Een wereld waarin het fijn en veilig is om in te leven. Daar wilde ik voor gaan, maar wat had ik nog een reis te maken. Eerst mocht ik deze nieuwe wereld in mezelf verwezenlijken voor ik het buiten me kon ervaren. Net toen ik zover was ging in 2020 de wereld op zijn kop en ontstond ook een periode van verlies van dierbaren. Mijn licht mocht ik ook in moeilijke situaties leren leven. Ik werd als het ware gedreven een online traject te ontwikkelen over hoe je je lichtkracht op aarde kunt leven. Voor degenen die dit traject onder begeleiding willen volgen heb ik besloten om begin volgend jaar een Intensive te geven. Je krijgt dan het eerste kwartaal wekelijks online begeleiding met de groep mensen die meedoen. Voor meer informatie zie deze link onder het kopje SPECIAL.

Rust en ruimte
Je doet jezelf een plezier als je in ieder geval tussen Kerst en Oud & Nieuw geen plannen maakt behalve om naar binnen te keren en ruimte te creëren voor het niet-weten. Die ruimte en stilte kan wat ongemakkelijk voelen voor je persoonlijkheid, het menselijke deel. Als ik afstem op mijn innerlijk licht, het onstoffelijke deel, dan is het blij met de stilte en de leegte. De stem van het licht kan dan doorkomen, boodschappen geven, voelen wat nog wel of niet past. Maak een bedding met voldoende rust en ruimte. Je kunt tijd nemen om te ontdekken waar je afscheid van wilt nemen waaronder oude beelden en patronen. Ontdek wat je wilt behouden en wat je toe wilt voegen. Een aantal levensgebieden die je daarbij kunt gebruiken:
– gezondheid
– werk
– vriendschappen
– relaties
– familie
– romantiek
– ontspanning / plezier
– geld
– bewustwording
– leefomgeving

Voor het afscheid nemen kun je de geleide meditatie ‘Opruimen’ gebruiken, deze vind je onderaan de pagina van de link. Door op te ruimen ontstaat er ruimte voor nieuwe zaadjes die je nu al kunt planten voor 2023.

Voor nu wens ik je een mooie maand toe waarin je balans vindt in hetgeen deze maand je te bieden heeft.

Met licht en liefde,

Sandra

Vieren

In deze nieuwsbrief staat vieren centraal. Begin deze maand ben ik begonnen met bewust vieren. De energie van vieren is licht, vrolijk, sprankelend. In de natuur zag ik sterretjes in het water schitteren, een weerspiegeling van hoe sprankelend ik me voelde. Onlangs heb ik mede een sprankelbijeenkomst georganiseerd waarin deelnemers elkaars sprankels deelden. Heel inspirerend. Dit is een voorbeeld van wat er kan ontstaan vanuit vieren. Je kunt van alles vieren. Bijvoorbeeld:
Het ervaren van de warmte van de zon.  De kleuren die de natuur laat zien.  Een vriendschap, een huisdier, een liefde. Vieren wat je hebt gedaan of hebt gelaten.  Wat er in materiële zin aanwezig is.  Vieren dat wat je wenst er al is.  Door je te richten op vieren zie je steeds meer wat er al is. Je trillingsfrequentie schiet omhoog zodat je vanuit die frequentie gaat waarnemen en ervaren. Je hoort, ziet en ervaart andere dingen dan wanneer je in de put zit. Het is maar net op welke zender je bent afgestemd. Misschien is het ook iets voor jou om uit te proberen. Wat ik specifiek vier in deze nieuwsbrief staat hieronder.

Vrij en licht leven
Dit is wat de ‘Masterclass Leef je licht op aarde‘ mij heeft opgeleverd. Deze Masterclass staat nu online. Hij is zodanig gemaakt dat deze zonder mijn fysieke aanwezigheid is te volgen. Natuurlijk is persoonlijke begeleiding op maat ook mogelijk.
Het afgelopen jaar is dat mijn focus geweest. Het was een roep van binnenuit om hetgeen er door mij heen kwam naar buiten te brengen. De blijdschap die het me gaf om ermee bezig te zijn was de brandstof om het uit te werken.
Nu vier ik dit door het met jou te delen. Een aantal van de mensen die er mee bezig zijn, hebben tussentijds een review gegeven. Het is fijn terug te lezen dat het ontvangen wordt zoals het voelde bij het maken. De winter is bij uitstek een periode om naar binnen te keren en je innerlijk te voeden. Precies waar deze cursus over gaat.
Heb je vragen dan weet je mij te vinden. Wil je gebruik maken van 50% korting, neem dan contact met mij op.

Inspiratie
In september/oktober ben ik met mijn lief door Zweden gereisd als digital nomad. Daar heb ik genoten van de natuur en gevierd wat ik daar heb ervaren. Dat heeft mooie magische momenten gebracht.
In de natuur voel ik me thuis, op een plek aangekomen maak ik eerst contact met de energie (de deva) van die plek door deze te begroeten en te vieren dat ik hier mag zijn. Daarmee voel ik me opgenomen en gedragen door die plek. Daardoor heb ik in de natuur mooie innerlijke reizen mogen maken.  Daar zijn ook geleide meditaties uit voort gekomen. Deze heb ik ingesproken en zijn op mijn website te beluisteren onder de kop Gratis Inspiratie in het menu.

Hartenreis
Tot slot deel ik de inspiratie van mijn collega Linda Toonen. Zij heeft het boek Hartenreis geschreven. Met dit boek inspireert zij mensen hun hart te volgen. Zij heeft verschillende vrouwen geinterviewd die dat in uiteenlopende situaties hebben gedaan. Zelf was ik daar een van. Naast de interviews ontvang je tips en lees je waar je zoal tegenaan kunt lopen. Linda is coach en zelf ook ervaren in het volgen van haar hart. Haar ervaring en kennis vind je terug in het boek.  De ondertitel van het boek is ‘een luchtig inspiratie-doeboek om jouw authentieke stem te vinden en te volgen’. Dit is de link waar je meer informatie over het boek vindt.

Veel plezier met het vieren. Hoe jij dat ervaart, lees ik graag terug.

In licht en liefde,
Sandra

Liefde

Daarbij heb ik het over Liefde met een hoofdletter L, een energie die alom vertegenwoordigd. Deze energie is voelbaar en voorziet je van informatie als je daarop afstemt. Liefdesveld
Liefde is voor mij de remedie van deze tijd. Er zijn verschillende velden waar je je op af kunt stemmen. Als je je bewust afstemt op het Liefdesveld krijg je informatie vanuit dit veld wat jou bekrachtigt en verankert in jouw zijn. Tevens draag je daarmee bij aan het vergroten van deze energie die hard nodig is voor de aarde en al wat leeft. 

De werking van de Magische Driehoek en de Magic Coach Box wordt versterkt door dit Liefdesveld. Wil je daar als coach / begeleider zelf mee werken kijk dan bij magischperspectief.nl

Liefde = er zijn voor anderen
Dicht bij jezelf en de ander op een manier die voor jou past. 

Lichtpunt
Vanuit een Telegramgroep ‘lokaal verbinden’ kwam de vraag of er iemand is die wat voor anderen kan betekenen als ze vastlopen. Daarbij voelde ik meteen een Ja. Op Telegram ben ik de groep Lichtpunt gestart voor mensen die een lichtpuntje kunnen gebruiken. Soms is het delen voldoende, indien gewenst is er telefonisch contact. Het staat nog in de kinderschoenen. Het je de app Telegram op je telefoon dan kom je via deze link bij de groep. Welkom!

Lichtcafé
Het eerste online licht-café heeft plaatsgevonden met een aantal deelnemers. Het vervulde mijn hart om dit te organiseren en er vanuit gelijkwaardigheid aan deel te nemen. Fijn om in alle vrijheid te kunnen delen en door elkaar geïnspireerd te worden. Hieronder wat de anderen erover schreven:Het eerste LICHT-café. Na een korte meditatie van Sandra, kwam als vanzelf een gesprek op gang. Het uitwisselen van ervaringen en vragen heeft me weer blokkades laten zien en geïspireerd om door te groeien in mijn “zijn”. Dankjewel Sandra voor dit mooie initiatief. Sandra had een initiatief, een online Licht-Café. Ik vond het een bijzonder idee en besloot mee te doen.Het groepje was nog klein. Na een korte meditatie door Sandra werd er ontspannen gedeeld. Ik ervoer hoe fijn het was om met gelijkgestemde mensen te luisteren, te delen en te reageren. Daardoor geïnspireerd te worden en te inspireren. Dank je Sandra. De kop is eraf.  Het lijkt me fijn als er nog meer mensen aansluiten die ik ook mag ontmoeten voor mijn bewustwording en groei.
De volgende bijeenkomst is dinsdagavond 22 februari. Je kunt je er middels een reply op deze nieuwsbrief voor opgeven. 

Liefde = trouw zijn aan jezelf
Hoewel ik vol enthousiasme weer begonnen ben met Lichtcirkels te organiseren komt het er niet van deze met regelmaat te doen. Op dit moment heb ik rust en ruimte nodig voor het leven met al haar uitdagingen. Zonder verplichtingen zodat ik kan meebewegen met dat wat er is. 
In de stroom ontstond ook het maken van persoonlijke meditaties. Daarbij stem ik me af op degene die het betreft en neem daar een meditatie voor op op het moment dat ik daar de inspiratie voor heb. Mocht je dat ook willen neem dan gerust contact op.

Liefde = delen 
Vorige week voelde ik dat er iets was waardoor ik niet verder kwam met wat er vanuit mijn hart gedaan wil worden: de Masterclass Leef je licht op aarde online beschikbaar maken.  
De ingeving om mijn energieveld op te ruimen heb ik gevolgd. Daarna voelde ik me een ander mens, rustig, helder, blij en energiek.
In deze tijd is het een extra uitdaging om in je kracht te blijven en je innerlijk kompas te blijven voelen en volgen. Daarom heb ik de oefening ‘opruimen’ voor je opgenomen. Via deze link is het te beluisteren.

Heb je zelf iets te delen, dan lees ik dat graag.

Veel licht en liefde,
Sandra

eindejaarsbericht 2021

De nieuwe wereld belichamen

Terugkijkend naar de afgelopen jaren is dat hetgeen wat zich heeft voltrokken. Na een periode van loskomen van mijn oude manier van leven en werken en te leven vanuit mijn camper sinds 2016 ontstond in 2019 weer de behoefte naar buiten te treden. Dat deed ik met intentiecirkels, cursussen waarbij je leert hoe je je licht op aarde kunt leven en een masterclass voor begeleiders. Ook is de magic coach box gelanceerd. 

Vanaf maart 2020 gebeurde er veel op persoonlijk vlak op verschillende niveaus. Vanaf mei jl. lukte het me niet meer om dit te combineren met actief naar buiten treden. In deze tijd kon ik voelen dat er een einde was gekomen aan het camperleven. Er ontstond een andere basis en de camper is ingeruild voor een ‘slaapauto’ (de nomade blijft). Dat ging niet zonder slag of stoot.
Achteraf kan ik zeggen dat ik in de afgelopen periode mijn licht in de materie mocht ervaren met pieken en dalen. Het inzicht uit 2018 dat ik geen nieuwe wereld hoef te creëren om op aarde te kunnen leven maar dat ik zelf de nieuwe wereld ben, mocht belichaamd worden.
In deze tijd heeft mijn mens-zijn ontwikkeling niet stilgestaan en kreeg ik allerlei moois aangereikt. Op 31 oktober kon ik voelen dat er een periode was afgerond en dat ik me weer naar buiten kon richten. Het is mij nog meer duidelijk geworden dat ik op aarde ben om liefde en licht te brengen, ik noem het liefdeslicht, en mensen bij te staan dit te integreren in hun leven op aarde en een lichtpuntje te zijn. Het aanbod is hierop aangepast.

De uitdagende tijd waarin we nu leven heeft mij nog meer verdieping gegeven en ben ik door verschillende fases en gevoelens gegaan om weer steeds weer in het midden uit te komen. Omdat ik niet de enige ben die door deze tijd op allerlei niveaus wordt aangeraakt, zijn er nu licht-cafés waarin we met elkaar ervaringen uitwisselen en je vragen kunt stellen. Deze cafés zijn gratis bij te wonen. De eerste is maandagmorgen 3 januari.

De lichtcirkel is opgesplitst in een Liefdeslicht-cirkel en een Liefdeslicht-mediatie:
De LiefdeslichtCirkel is een samenkomst die zich richt zich op wat zich bij jou afspeelt in de schaduw, wat je in het licht zet en hoe je liefdeslicht kun versterken in alle aspecten van je leven al dan niet gericht op een thema.

Liefdelicht-meditatie. Deze meditatie richt zich op het bekrachtigen van de aarde in haar transformatie door ons voor te stellen hoe deze aarde eruitziet, met aandacht voor jouw zijn. Jij bent immers schepper, dat wat jij uitzendt draagt bij aan de realisatie ervan. Deze meditaties zijn gratis en bied ik regelmatig aan, zie de agenda.

Lichtpuntjes, deze zijn in het leven geroepen voor mensen die voelen dat ze iets nodig hebben om verder te komen zonder dat direct coaching nodig is. In het menu kun je zelf een afspraak boeken. 

Dag mooi mens, misschien ontmoet ik je dit jaar nog of zie ik je bij een van de bijeenkomsten, zie de agenda. Zo niet dan wens ik je langs deze weg licht en liefde in jouw leven en een 2022 waarin je nog meer JIJ bent, in je Lichtkracht staat en Liefde ontvangt en verspreidt.

HarteLichtgroet,
Sandra

voluit leven

Het leven voluit leven zoals het wordt gegeven zijn de laatste woorden die ik schreef bij het afsluiten van mijn innerlijke reis die 20 juni 2016 is begonnen en 12 augustus 2018 in Vezelay, Frankrijk, is beëindigd. Over het verloop van de afronding heb ik een presentatie gemaakt. Zonder te weten wat er ging gebeuren had ik alles vastgelegd.fotovertelling

Je kunt de afronding bekijken door onderstaand bestand te openen. De filmpjes openen zich in Odysee.

 

Liefdevolle groet,
Sandra

PS Hiermee is geen einde aan mijn nomade bestaan gekomen. Ik hou van het camperleven samen met mijn kat Droppie waardoor ik met alle gemak gehoor kan geven aan mijn innerlijke roep. Helaas is mijn kat maart 2020 overleden, ik leef nog steeds als een nomade.

leef-tijd

Het is 2 november. De regen tikt op het dak van mijn camper. Ik lig op bed, de kat aan mijn voeten. Buiten is het nog donker en begin te schrijven.

katbed

Het leven voluit leven zoals het wordt gegeven zijn de laatste woorden die ik schreef bij het afsluiten van mijn innerlijke reis die 20 juni 2016 is begonnen en 12 augustus in Vezelay is beëindigd. Over het verloop van de afronding  is een presentatie. Zonder te weten wat er zou gebeuren heb ik alles vastgelegd.

Hoe deze afronding is verlopen symboliseert mijn leven van nu. Volgen wat er van me gevraagd wordt ook al weet ik niet waarom en is het soms lastig en pijnlijk. Om met dat laatste te beginnen. Je weet misschien dat ik veel bij mijn paardjes was. Zij vervulden iets in mij. Zij zijn pure liefde.

Toch kreeg ik door dat er nu iets anders van mij gevraagd wordt: ‘ga de wereld in en verspreid je levenswijsheid’. Je kunt je voorstellen dat dat heftig voor me was. Ook om dat te uiten aan mijn dochter met wie ik het ‘paardenleven’ deelde. Gelukkig wordt in alles voorzien en waren de omstandigheden er al naartoe aan het groeien. Ook in haar leven was er al een en ander veranderd en is ze juist intenser met de paardjes bezig. Alleen de boodschap goed overbrengen bleef lastig. Tot ook daar een moment voor gecreëerd werd waarin het er helder uitkwam en kon worden verstaan omdat ik het koppelde aan Leef-Tijd.

Daarmee kom ik op de titel van deze nieuwsbrief. Met mijn moeder gaat het wat minder. In het ziekenhuis was een lange wachttijd. Mijn lieve collega Melle maakte daarop de opmerking ‘ze beseffen niet hoe weinig leef tijd deze mensen nog hebben’.
Deze zin bleef hangen en riep bij mij de vraag op: ‘Wat doe ik met mijn leef tijd?’ Wat er nu de bedoeling is wil geleefd worden. Gedachten om te wachten tot later, maar….., een ander geen verdriet/pijn willen doen, drukken de innerlijke stem de kop in.

Als ik met de paardjes en mijn leven door zou gaan zoals ik altijd deed klopt dat niet meer met de waarheid van nu. Het vraagt diep voelen, wachten als het nog niet zover is, in het niet weten vertoeven en handelen zodra de tijd daar is. Durven aangeven en stoppen als iets niet meer klopt. Vol gaan voor wat wel de bedoeling is, wat de consequenties ook zijn. Dat lijkt op wat een boer doet, bezig met het veld afgestemd op de natuur zodat het gewas kan groeien. Die achternaam is toch zo gek nog niet.

Het geconditioneerde gecontroleerde leven om mee te kunnen binnen het systeem en het aanpassen aan wat hoort en moet is getransformeerd in het leven van de liefde die ik ben door de stem van het innerlijk weten te volgen. Over hoe je met jezelf omgaat in deze transitie heb ik een studie gemaakt en zelf ervaren. Leuk en niet leuk vervallen als ik kan voelen dat het klopt, er is dan een levendigheid die me beweegt en vreugde geeft. 

Ik ben dankbaar dat het leven alles geeft om door de transformatie heen te komen, ja het is echt waar! Na de afronding heb ik nog een aantal diepgaande ervaringen gehad en zijn er overlevingsmechanismes blootgelegd. Meer en meer verdiepen, blijft doorgaan.
Regelmatig verbaas ik me over mezelf. Waar ik soms ’stiekem’ mijn eigen gang ging omdat ik bang was wat ‘men’ van mij zou denken kom ik er voor uit.  Daar waar ik voorheen zweeg, spreek ik. Daar waar ik de stilte doorbrak, zwijg ik. Daar waar ik verdween, blijf ik en hou niets meer achter als dat aan de orde is.
Dankbaar voor alle lieve mensen op mijn pad die mij onvoorwaardelijk hebben gesteund, mij hebben zien veranderen en zijn gebleven. Dat was niet iedereen gegeven. Afscheid nemen hoort er ook bij.

Toen ik in 2014 met NieuweWereld.NU begon heb ik een business coach in de arm genomen en hij vroeg: ‘wat doe je?’ ‘Ik sta mensen bij bij de transformatie van angst naar liefde’ was mijn antwoord. Dit keurde hij af, veel te zweverig, daar kon ik niet mee aankomen. Vervolgens heb ik me in allerlei bochten gewrongen om te voldoen aan zijn normen. Achteraf kan ik zeggen dat ik nog niet zover was. Het mocht eerst helemaal doorleefd worden, nu laat ik me door niemand meer van de wijs brengen.

Inmiddels is het licht buiten en de zon schijnt. Hop Drop naar buiten. Het water in mijn kruik schenk ik in het wasbakje, precies de goede temperatuur om me mee te wassen. Aankleden, zelf naar buiten, de paardjes op de wei (ja ik kom er nog steeds alleen niet meer met de regelmaat en intensiteit van daarvoor), zorg voor mijn moeder als dat nodig is, ben er voor mijn kinderen, heb vrienden en collega’s. Met deze rijkdom sta ik midden in het leven. Benieuwd wat het me verder gaat geven……..
Heb je vragen dan beantwoord ik ze graag.

Liefdevolle groet,
Sandra