CARE FIRST

Care First betekent dat ons geldgebruik dienstbaar staat aan het welzijn van
mens, dier en aarde en er niet ten kost van gaat (Money First).

ONS DOEL
Care First als ons ethisch kompas voor onze besluitvorming rond geld.

Samenleven in een wereld waar wij:

  • ons natuurlijke zelf kunnen leven en op een gelukkige wijze in ons onderhoud kunnen voorzien.
  • zorgdragen voor de Aarde, die ons zoveel geeft: een geschenk dat wij met elkaar delen.
  • ons geld dienstbaar stellen aan het welzijn van de aarde, mens en dier.

DE BEWEGING DIE WE MAKEN
Hoe kunnen wij zo leven dat wij het werk kunnen doen waarvan wij echt houden en in ons onderhoud voorzien?

Wij staan individuen en organisaties bij om de beweging van Money First naar Care First te maken. Wij richten ons op het oplossen van problemen met:

  • geld, de angst en conditionering daarvan in ons leven
  • werk, niet gelukkkig zijn met het werk dat wij doen om te overleven

Een groeiende groep enthousiaste mensen is actief met het bouwen van een Care First Wereld door verschillende activiteiten aan te bieden in de regio waar ze wonen. Hierbij kun je denken aan open tafels, inleidingen, gespreksgroepen, workshops.

Care First spreekt veel mensen aan omdat ze dit van nature zo ervaren, dit is wie je van nature bent. We zijn in onze samenleving Money First geprogrammeerd, veel mensen voelen dat niet meer klopt en ervaren stress.
Met onze Care First activiteiten bereiken we mensen die Care First herkennen en bieden handvatten hoe de beweging van Money First (onze programmering) naar Care First (wie we werkelijk zijn) te maken.
We sluiten ons aan bij bestaande organisaties die vanuit een Care First hart werken.

Door deel uit te maken van Care First International geef je aan dat je de intentie voor een Care First Wereld deelt en wordt zichtbaar hoeveel mensen dat delen.

Op de website van het Magisch Perspectief staat hoe ik zelf met collega’s met zelfontplooiing bijdraag aan Care First Nederland.

Wil je meer weten over Care First neem dan gerust contact op, ik vind het leuk om met je uit te wisselen.

Met liefdevolle groet,
Sandra