December 2022

De laatste maand is aangebroken. De periode van 5 december tot 4 januari is volgens Jaap Voigt (auteur van Leven & werken in het ritme van de seizoenen) een maand van afronden, afscheid nemen, loslaten, onthechten, rusten en meegaan.

Een maand waarin de dagen kort zijn en de nachten lang. In de natuur wordt het steeds kaler en stiller. De natuur trekt zich terug en bereidt zich voor op nieuw leven. Dat wat nog op de grond ligt is daarvan de voedingsbodem. Deze symboliek kun je ook voor jezelf gebruiken. Ons mensenlichaam resoneert hier op mee.
De energie van deze maand vraagt om rust en ruimte om naar binnen te keren. In die rust kun je nagaan wat je laat gaan en wat je meeneemt voor het nieuwe jaar. De humus voor wat er volgend jaar mag groeien.
Aan de andere kant is het vaak een drukke maand met afronden waar je nog mee bezig bent en de feestdagen die aandacht vragen. Dat kan een tegenstrijdig gevoel geven.

Geven en ontvangen
Het is een ook feestmaand van geven en ontvangen. Daarin heeft ieder zijn eigen taal. Waar word jij blij van om te krijgen en wat vindt een ander fijn om te ontvangen. Als je daar meer over wilt weten kun je dat nalezen in het hoofdstuk Uitwisseling pagina 17-20 van de PDF van mijn boek: Leef je leven licht. Zie deze link.
Daar staat ook beschreven hoe het geef- en ontvang mechanisme werkt in relaties. Zelf heb ik ervaren dat mijn taal van liefde, waardering is veranderd. Het boek is uit 2009. Nu weet ik dat er kosmisch gezien sprake is van onvoorwaardelijk geven en dat de uitwisseling niet noodzakelijk tussen twee personen hoeft te lopen. De kosmos regelt dat je krijgt wat je toekomt, de “Universele boekhouding”. Dat kan via een heel andere weg gaan dan je kunt bedenken. Dat noem ik het de universele boekhouding. Daarnaast is het goed om te weten waar je gevoelens over balans in geven en ontvangen vandaan komen en wat de taal van degene is waaraan je wat geeft. Kijk maar of het je aanspreekt.

Kado’s voor jezelf en anderen

Webshops
Wil je iemand iets geven? Hierbij twee webshops van bevlogen dames waarvan ik weet dat hetgeen ze aanbieden vanuit hun hart komt. Misschien zit er ook iets leuks bij voor jezelf.

Jessica met haar magical-element store hetgeen je ziet in de webshop is door haar zelf gemaakt.

De Suus Spirit shop van Suzanne.

Winterzonnewende Yule
Een mooi kado voor jezelf is het vieren van Yule, de winterzonnewende op 21-12-2022.
Deze dag is de kortste dag en de langste nacht. Met Yule wordt het vuur aangestoken om de terugkeer van het licht te vieren en om de donkere dagen samen te verlichten. Iris Bens verzorgt deze avond het vieren van Yule op de Thuishaven in Zeewolde. Zie deze link. De Thuishaven is voor mij een plek waar ik altijd terecht kan en waar het fijn is om regelmatig te landen en samen te zijn met de mensen die er op dat moment zijn. Het is een inspirerende plek met mooie initiatieven en een fijne plek om de winterzonnewende te vieren.
In de webshop van Magical Element vind je ook kado‘s die passen bij de symboliek van Yule.

Leef je licht op aarde
In 2014 zag ik voor me hoe we in de Nieuwe Wereld met liefde en aandacht voor elkaar samen leven en zonder concurrentie werken. Een ieder doet waar hij of zij goed in is en blij van wordt. Een wereld waarin het fijn en veilig is om in te leven. Daar wilde ik voor gaan, maar wat had ik nog een reis te maken. Eerst mocht ik deze nieuwe wereld in mezelf verwezenlijken voor ik het buiten me kon ervaren. Net toen ik zover was ging in 2020 de wereld op zijn kop en ontstond ook een periode van verlies van dierbaren. Mijn licht mocht ik ook in moeilijke situaties leren leven. Ik werd als het ware gedreven een online traject te ontwikkelen over hoe je je lichtkracht op aarde kunt leven. Voor degenen die dit traject onder begeleiding willen volgen heb ik besloten om begin volgend jaar een Intensive te geven. Je krijgt dan het eerste kwartaal wekelijks online begeleiding met de groep mensen die meedoen. Voor meer informatie zie deze link onder het kopje SPECIAL.

Rust en ruimte
Je doet jezelf een plezier als je in ieder geval tussen Kerst en Oud & Nieuw geen plannen maakt behalve om naar binnen te keren en ruimte te creëren voor het niet-weten. Die ruimte en stilte kan wat ongemakkelijk voelen voor je persoonlijkheid, het menselijke deel. Als ik afstem op mijn innerlijk licht, het onstoffelijke deel, dan is het blij met de stilte en de leegte. De stem van het licht kan dan doorkomen, boodschappen geven, voelen wat nog wel of niet past. Maak een bedding met voldoende rust en ruimte. Je kunt tijd nemen om te ontdekken waar je afscheid van wilt nemen waaronder oude beelden en patronen. Ontdek wat je wilt behouden en wat je toe wilt voegen. Een aantal levensgebieden die je daarbij kunt gebruiken:
– gezondheid
– werk
– vriendschappen
– relaties
– familie
– romantiek
– ontspanning / plezier
– geld
– bewustwording
– leefomgeving

Voor het afscheid nemen kun je de geleide meditatie ‘Opruimen’ gebruiken, deze vind je onderaan de pagina van de link. Door op te ruimen ontstaat er ruimte voor nieuwe zaadjes die je nu al kunt planten voor 2023.

Voor nu wens ik je een mooie maand toe waarin je balans vindt in hetgeen deze maand je te bieden heeft.

Met licht en liefde,

Sandra

Vieren

In deze nieuwsbrief staat vieren centraal. Begin deze maand ben ik begonnen met bewust vieren. De energie van vieren is licht, vrolijk, sprankelend. In de natuur zag ik sterretjes in het water schitteren, een weerspiegeling van hoe sprankelend ik me voelde. Onlangs heb ik mede een sprankelbijeenkomst georganiseerd waarin deelnemers elkaars sprankels deelden. Heel inspirerend. Dit is een voorbeeld van wat er kan ontstaan vanuit vieren. Je kunt van alles vieren. Bijvoorbeeld:
Het ervaren van de warmte van de zon.  De kleuren die de natuur laat zien.  Een vriendschap, een huisdier, een liefde. Vieren wat je hebt gedaan of hebt gelaten.  Wat er in materiële zin aanwezig is.  Vieren dat wat je wenst er al is.  Door je te richten op vieren zie je steeds meer wat er al is. Je trillingsfrequentie schiet omhoog zodat je vanuit die frequentie gaat waarnemen en ervaren. Je hoort, ziet en ervaart andere dingen dan wanneer je in de put zit. Het is maar net op welke zender je bent afgestemd. Misschien is het ook iets voor jou om uit te proberen. Wat ik specifiek vier in deze nieuwsbrief staat hieronder.

Vrij en licht leven
Dit is wat de ‘Masterclass Leef je licht op aarde‘ mij heeft opgeleverd. Deze Masterclass staat nu online. Hij is zodanig gemaakt dat deze zonder mijn fysieke aanwezigheid is te volgen. Natuurlijk is persoonlijke begeleiding op maat ook mogelijk.
Het afgelopen jaar is dat mijn focus geweest. Het was een roep van binnenuit om hetgeen er door mij heen kwam naar buiten te brengen. De blijdschap die het me gaf om ermee bezig te zijn was de brandstof om het uit te werken.
Nu vier ik dit door het met jou te delen. Een aantal van de mensen die er mee bezig zijn, hebben tussentijds een review gegeven. Het is fijn terug te lezen dat het ontvangen wordt zoals het voelde bij het maken. De winter is bij uitstek een periode om naar binnen te keren en je innerlijk te voeden. Precies waar deze cursus over gaat.
Heb je vragen dan weet je mij te vinden. Wil je gebruik maken van 50% korting, neem dan contact met mij op.

Inspiratie
In september/oktober ben ik met mijn lief door Zweden gereisd als digital nomad. Daar heb ik genoten van de natuur en gevierd wat ik daar heb ervaren. Dat heeft mooie magische momenten gebracht.
In de natuur voel ik me thuis, op een plek aangekomen maak ik eerst contact met de energie (de deva) van die plek door deze te begroeten en te vieren dat ik hier mag zijn. Daarmee voel ik me opgenomen en gedragen door die plek. Daardoor heb ik in de natuur mooie innerlijke reizen mogen maken.  Daar zijn ook geleide meditaties uit voort gekomen. Deze heb ik ingesproken en zijn op mijn website te beluisteren onder de kop Gratis Inspiratie in het menu.

Hartenreis
Tot slot deel ik de inspiratie van mijn collega Linda Toonen. Zij heeft het boek Hartenreis geschreven. Met dit boek inspireert zij mensen hun hart te volgen. Zij heeft verschillende vrouwen geinterviewd die dat in uiteenlopende situaties hebben gedaan. Zelf was ik daar een van. Naast de interviews ontvang je tips en lees je waar je zoal tegenaan kunt lopen. Linda is coach en zelf ook ervaren in het volgen van haar hart. Haar ervaring en kennis vind je terug in het boek.  De ondertitel van het boek is ‘een luchtig inspiratie-doeboek om jouw authentieke stem te vinden en te volgen’. Dit is de link waar je meer informatie over het boek vindt.

Veel plezier met het vieren. Hoe jij dat ervaart, lees ik graag terug.

In licht en liefde,
Sandra

Liefde

Daarbij heb ik het over Liefde met een hoofdletter L, een energie die alom vertegenwoordigd. Deze energie is voelbaar en voorziet je van informatie als je daarop afstemt. Liefdesveld
Liefde is voor mij de remedie van deze tijd. Er zijn verschillende velden waar je je op af kunt stemmen. Als je je bewust afstemt op het Liefdesveld krijg je informatie vanuit dit veld wat jou bekrachtigt en verankert in jouw zijn. Tevens draag je daarmee bij aan het vergroten van deze energie die hard nodig is voor de aarde en al wat leeft. 

De werking van de Magische Driehoek en de Magic Coach Box wordt versterkt door dit Liefdesveld. Wil je daar als coach / begeleider zelf mee werken kijk dan bij magischperspectief.nl

Liefde = er zijn voor anderen
Dicht bij jezelf en de ander op een manier die voor jou past. 

Lichtpunt
Vanuit een Telegramgroep ‘lokaal verbinden’ kwam de vraag of er iemand is die wat voor anderen kan betekenen als ze vastlopen. Daarbij voelde ik meteen een Ja. Op Telegram ben ik de groep Lichtpunt gestart voor mensen die een lichtpuntje kunnen gebruiken. Soms is het delen voldoende, indien gewenst is er telefonisch contact. Het staat nog in de kinderschoenen. Het je de app Telegram op je telefoon dan kom je via deze link bij de groep. Welkom!

Lichtcafé
Het eerste online licht-café heeft plaatsgevonden met een aantal deelnemers. Het vervulde mijn hart om dit te organiseren en er vanuit gelijkwaardigheid aan deel te nemen. Fijn om in alle vrijheid te kunnen delen en door elkaar geïnspireerd te worden. Hieronder wat de anderen erover schreven:Het eerste LICHT-café. Na een korte meditatie van Sandra, kwam als vanzelf een gesprek op gang. Het uitwisselen van ervaringen en vragen heeft me weer blokkades laten zien en geïspireerd om door te groeien in mijn “zijn”. Dankjewel Sandra voor dit mooie initiatief. Sandra had een initiatief, een online Licht-Café. Ik vond het een bijzonder idee en besloot mee te doen.Het groepje was nog klein. Na een korte meditatie door Sandra werd er ontspannen gedeeld. Ik ervoer hoe fijn het was om met gelijkgestemde mensen te luisteren, te delen en te reageren. Daardoor geïnspireerd te worden en te inspireren. Dank je Sandra. De kop is eraf.  Het lijkt me fijn als er nog meer mensen aansluiten die ik ook mag ontmoeten voor mijn bewustwording en groei.
De volgende bijeenkomst is dinsdagavond 22 februari. Je kunt je er middels een reply op deze nieuwsbrief voor opgeven. 

Liefde = trouw zijn aan jezelf
Hoewel ik vol enthousiasme weer begonnen ben met Lichtcirkels te organiseren komt het er niet van deze met regelmaat te doen. Op dit moment heb ik rust en ruimte nodig voor het leven met al haar uitdagingen. Zonder verplichtingen zodat ik kan meebewegen met dat wat er is. 
In de stroom ontstond ook het maken van persoonlijke meditaties. Daarbij stem ik me af op degene die het betreft en neem daar een meditatie voor op op het moment dat ik daar de inspiratie voor heb. Mocht je dat ook willen neem dan gerust contact op.

Liefde = delen 
Vorige week voelde ik dat er iets was waardoor ik niet verder kwam met wat er vanuit mijn hart gedaan wil worden: de Masterclass Leef je licht op aarde online beschikbaar maken.  
De ingeving om mijn energieveld op te ruimen heb ik gevolgd. Daarna voelde ik me een ander mens, rustig, helder, blij en energiek.
In deze tijd is het een extra uitdaging om in je kracht te blijven en je innerlijk kompas te blijven voelen en volgen. Daarom heb ik de oefening ‘opruimen’ voor je opgenomen. Via deze link is het te beluisteren.

Heb je zelf iets te delen, dan lees ik dat graag.

Veel licht en liefde,
Sandra

eindejaarsbericht 2021

De nieuwe wereld belichamen

Terugkijkend naar de afgelopen jaren is dat hetgeen wat zich heeft voltrokken. Na een periode van loskomen van mijn oude manier van leven en werken en te leven vanuit mijn camper sinds 2016 ontstond in 2019 weer de behoefte naar buiten te treden. Dat deed ik met intentiecirkels, cursussen waarbij je leert hoe je je licht op aarde kunt leven en een masterclass voor begeleiders. Ook is de magic coach box gelanceerd. 

Vanaf maart 2020 gebeurde er veel op persoonlijk vlak op verschillende niveaus. Vanaf mei jl. lukte het me niet meer om dit te combineren met actief naar buiten treden. In deze tijd kon ik voelen dat er een einde was gekomen aan het camperleven. Er ontstond een andere basis en de camper is ingeruild voor een ‘slaapauto’ (de nomade blijft). Dat ging niet zonder slag of stoot.
Achteraf kan ik zeggen dat ik in de afgelopen periode mijn licht in de materie mocht ervaren met pieken en dalen. Het inzicht uit 2018 dat ik geen nieuwe wereld hoef te creëren om op aarde te kunnen leven maar dat ik zelf de nieuwe wereld ben, mocht belichaamd worden.
In deze tijd heeft mijn mens-zijn ontwikkeling niet stilgestaan en kreeg ik allerlei moois aangereikt. Op 31 oktober kon ik voelen dat er een periode was afgerond en dat ik me weer naar buiten kon richten. Het is mij nog meer duidelijk geworden dat ik op aarde ben om liefde en licht te brengen, ik noem het liefdeslicht, en mensen bij te staan dit te integreren in hun leven op aarde en een lichtpuntje te zijn. Het aanbod is hierop aangepast.

De uitdagende tijd waarin we nu leven heeft mij nog meer verdieping gegeven en ben ik door verschillende fases en gevoelens gegaan om weer steeds weer in het midden uit te komen. Omdat ik niet de enige ben die door deze tijd op allerlei niveaus wordt aangeraakt, zijn er nu licht-cafés waarin we met elkaar ervaringen uitwisselen en je vragen kunt stellen. Deze cafés zijn gratis bij te wonen. De eerste is maandagmorgen 3 januari.

De lichtcirkel is opgesplitst in een Liefdeslicht-cirkel en een Liefdeslicht-mediatie:
De LiefdeslichtCirkel is een samenkomst die zich richt zich op wat zich bij jou afspeelt in de schaduw, wat je in het licht zet en hoe je liefdeslicht kun versterken in alle aspecten van je leven al dan niet gericht op een thema.

Liefdelicht-meditatie. Deze meditatie richt zich op het bekrachtigen van de aarde in haar transformatie door ons voor te stellen hoe deze aarde eruitziet, met aandacht voor jouw zijn. Jij bent immers schepper, dat wat jij uitzendt draagt bij aan de realisatie ervan. Deze meditaties zijn gratis en bied ik regelmatig aan, zie de agenda.

Lichtpuntjes, deze zijn in het leven geroepen voor mensen die voelen dat ze iets nodig hebben om verder te komen zonder dat direct coaching nodig is. In het menu kun je zelf een afspraak boeken. 

Dag mooi mens, misschien ontmoet ik je dit jaar nog of zie ik je bij een van de bijeenkomsten, zie de agenda. Zo niet dan wens ik je langs deze weg licht en liefde in jouw leven en een 2022 waarin je nog meer JIJ bent, in je Lichtkracht staat en Liefde ontvangt en verspreidt.

HarteLichtgroet,
Sandra

voluit leven

Het leven voluit leven zoals het wordt gegeven zijn de laatste woorden die ik schreef bij het afsluiten van mijn innerlijke reis die 20 juni 2016 is begonnen en 12 augustus 2018 in Vezelay, Frankrijk, is beëindigd. Over het verloop van de afronding heb ik een presentatie gemaakt. Zonder te weten wat er ging gebeuren had ik alles vastgelegd.fotovertelling

Je kunt de afronding bekijken door onderstaand bestand te openen. De filmpjes openen zich in Odysee.

 

Liefdevolle groet,
Sandra

PS Hiermee is geen einde aan mijn nomade bestaan gekomen. Ik hou van het camperleven samen met mijn kat Droppie waardoor ik met alle gemak gehoor kan geven aan mijn innerlijke roep. Helaas is mijn kat maart 2020 overleden, ik leef nog steeds als een nomade.

leef-tijd

Het is 2 november. De regen tikt op het dak van mijn camper. Ik lig op bed, de kat aan mijn voeten. Buiten is het nog donker en begin te schrijven.

katbed

Het leven voluit leven zoals het wordt gegeven zijn de laatste woorden die ik schreef bij het afsluiten van mijn innerlijke reis die 20 juni 2016 is begonnen en 12 augustus in Vezelay is beëindigd. Over het verloop van de afronding  is een presentatie. Zonder te weten wat er zou gebeuren heb ik alles vastgelegd.

Hoe deze afronding is verlopen symboliseert mijn leven van nu. Volgen wat er van me gevraagd wordt ook al weet ik niet waarom en is het soms lastig en pijnlijk. Om met dat laatste te beginnen. Je weet misschien dat ik veel bij mijn paardjes was. Zij vervulden iets in mij. Zij zijn pure liefde.

Toch kreeg ik door dat er nu iets anders van mij gevraagd wordt: ‘ga de wereld in en verspreid je levenswijsheid’. Je kunt je voorstellen dat dat heftig voor me was. Ook om dat te uiten aan mijn dochter met wie ik het ‘paardenleven’ deelde. Gelukkig wordt in alles voorzien en waren de omstandigheden er al naartoe aan het groeien. Ook in haar leven was er al een en ander veranderd en is ze juist intenser met de paardjes bezig. Alleen de boodschap goed overbrengen bleef lastig. Tot ook daar een moment voor gecreëerd werd waarin het er helder uitkwam en kon worden verstaan omdat ik het koppelde aan Leef-Tijd.

Daarmee kom ik op de titel van deze nieuwsbrief. Met mijn moeder gaat het wat minder. In het ziekenhuis was een lange wachttijd. Mijn lieve collega Melle maakte daarop de opmerking ‘ze beseffen niet hoe weinig leef tijd deze mensen nog hebben’.
Deze zin bleef hangen en riep bij mij de vraag op: ‘Wat doe ik met mijn leef tijd?’ Wat er nu de bedoeling is wil geleefd worden. Gedachten om te wachten tot later, maar….., een ander geen verdriet/pijn willen doen, drukken de innerlijke stem de kop in.

Als ik met de paardjes en mijn leven door zou gaan zoals ik altijd deed klopt dat niet meer met de waarheid van nu. Het vraagt diep voelen, wachten als het nog niet zover is, in het niet weten vertoeven en handelen zodra de tijd daar is. Durven aangeven en stoppen als iets niet meer klopt. Vol gaan voor wat wel de bedoeling is, wat de consequenties ook zijn. Dat lijkt op wat een boer doet, bezig met het veld afgestemd op de natuur zodat het gewas kan groeien. Die achternaam is toch zo gek nog niet.

Het geconditioneerde gecontroleerde leven om mee te kunnen binnen het systeem en het aanpassen aan wat hoort en moet is getransformeerd in het leven van de liefde die ik ben door de stem van het innerlijk weten te volgen. Over hoe je met jezelf omgaat in deze transitie heb ik een studie gemaakt en zelf ervaren. Leuk en niet leuk vervallen als ik kan voelen dat het klopt, er is dan een levendigheid die me beweegt en vreugde geeft. 

Ik ben dankbaar dat het leven alles geeft om door de transformatie heen te komen, ja het is echt waar! Na de afronding heb ik nog een aantal diepgaande ervaringen gehad en zijn er overlevingsmechanismes blootgelegd. Meer en meer verdiepen, blijft doorgaan.
Regelmatig verbaas ik me over mezelf. Waar ik soms ’stiekem’ mijn eigen gang ging omdat ik bang was wat ‘men’ van mij zou denken kom ik er voor uit.  Daar waar ik voorheen zweeg, spreek ik. Daar waar ik de stilte doorbrak, zwijg ik. Daar waar ik verdween, blijf ik en hou niets meer achter als dat aan de orde is.
Dankbaar voor alle lieve mensen op mijn pad die mij onvoorwaardelijk hebben gesteund, mij hebben zien veranderen en zijn gebleven. Dat was niet iedereen gegeven. Afscheid nemen hoort er ook bij.

Toen ik in 2014 met NieuweWereld.NU begon heb ik een business coach in de arm genomen en hij vroeg: ‘wat doe je?’ ‘Ik sta mensen bij bij de transformatie van angst naar liefde’ was mijn antwoord. Dit keurde hij af, veel te zweverig, daar kon ik niet mee aankomen. Vervolgens heb ik me in allerlei bochten gewrongen om te voldoen aan zijn normen. Achteraf kan ik zeggen dat ik nog niet zover was. Het mocht eerst helemaal doorleefd worden, nu laat ik me door niemand meer van de wijs brengen.

Inmiddels is het licht buiten en de zon schijnt. Hop Drop naar buiten. Het water in mijn kruik schenk ik in het wasbakje, precies de goede temperatuur om me mee te wassen. Aankleden, zelf naar buiten, de paardjes op de wei (ja ik kom er nog steeds alleen niet meer met de regelmaat en intensiteit van daarvoor), zorg voor mijn moeder als dat nodig is, ben er voor mijn kinderen, heb vrienden en collega’s. Met deze rijkdom sta ik midden in het leven. Benieuwd wat het me verder gaat geven……..
Heb je vragen dan beantwoord ik ze graag.

Liefdevolle groet,
Sandra 

moderne nomade

In december 2016 kwam ik Judith Lengkeek tegen in het Veerhuis. Zij reist als moderne nomade met haar vertelwagen. Leuk om uit te wisselen met iemand die ook zo leeft.
Zij schreef het volgende portret over mij:

Portret van een andere Nomade.

Als ik vertel dat ik rondreis, hoor ik af en toe over anderen die iets soortgelijks doen. Maar in December, toen ik in het Veerhuis in Varik was, kwam ik voor het eerst een echte andere ‘moderne nomade’ in levende lijve tegen. Nee, niet iemand die aan het rondzwerven is, maar een vrouw die doelbewust onzekerheid op zoekt om te kijken wat het brengt. Sandra Boer werkt als transitiecoach (nieuwewereld.nu) en nam al regelmatig leiders mee op reis om ze te laten ervaren hoe nieuw leiderschap een reis van je vraagt waarin thema’s minder strak gepland worden en zich meer mogen ontvouwen, waarin intuïtie leidend is en je regelmatig in de velden van ‘niet weten’ durft te verblijven. Het is dan eigenlijk heel normaal dat als je anderen daarin wilt begeleiden, je zelf ook deze principes in je eigen leven doorvoert. Sandra reist sinds kort ook zelf rond in een camper. Het leven in een vast huis van steen paste niet meer. Ik kom Sandra een paar weken later weer tegen. Met haar camper en een paardentrailer erachter. Ja. Mijn combinatie van auto met zwaailicht en kleine vertelwagen is bijzonder. Maar deze combinatie doet er zeker niet voor onder!

Waarom die paarden meegaan? Omdat ze verzorging vragen en Sandra er aan oplaadt. Dat vind ik een mooie uitleg. Je ergens aan opladen en datgene dan mee willen nemen overal waar je bent. Dat is iets waar we allemaal wel een voorbeeld aan kunnen nemen. Hoeveel mensen laten dat wat hun energie geeft achter op het moment dat ze de deur uit gaan? Moet iedereen dan maar op reis gaan met een camper of paardentrailer achter zich aan? Dat is natuurlijk een vorm die heel persoonsgebonden is. Maar dat er meer mensen komen die hun innerlijke reis ook zichtbaar maken door uiterlijk te reizen, dat is een feit. Dit is portret 1 die ik wil maken in een serie van meerdere moderne nomades. Ik hoop dat er meer mensen komen zoals Sandra, die volledig aanwezig kunnen zijn als je met hen in gesprek bent, omdat ze opgeladen zijn. Broodnodig in een wereld waarin burn-outs toenemen en mensen de weg kwijt raken terwijl ze niet eens van huis zijn weg gegaan…

Judith Lengkeek

Liefde, een permanente kracht

Hieronder staat wat Willem de Ridder schrijft over Liefde in zijn boek Handboek Spiegologie. Voor alles is een tijd. Dit boek heb ik in 1999 gelezen, na verloop van tijd dringt het geschrevene op een ander level door. Hij geeft zo mooi woorden aan Liefde dat ik hem graag citeer.
Sandra Boer

Energie (liefde) is oneindig en intelligent. Het hele universum is het resultaat van die intelligentie. Als je een vlieg bestudeert, is het toch al duidelijk dat achter zo’n complex organisme een immense intelligentie schuilt? Intelligentie is niet te vatten en heeft met denken niets te maken.

Het hele universum bestaat alleen maar uit liefde, of wel een onvoorwaardelijk steunende energie. Liefde is niet één van de vele gevoelens. Het staat boven alle gevoelens. Het is een permanente kracht. Alles wat we om ons heen zien en voelen is een uitdrukking van die liefde. Meer is er niet en minder ook niet.

Liefde is ondeelbaar, dus we kunnen onmogelijk van de één minder houden dan van de ander. Het universum is een oneindige intelligentie. Maar onze denkende hersens proberen zich daar hardnekkig iets of iemand bij voor te stellen.

Onze oneindige intelligentie is echter niet te beschrijven. Woorden schieten hier hopeloos te kort. Je kunt dat wat je eigenlijk bent ook “Liefde” noemen. Die onbegrijpelijke energie is de bron van al onze creatieve expressie en de essentiële kracht van het universum. Die essentiële kracht is jouw en mijn Intelligentie.
De manier waarop we onze Intelligentie zien, is precies de manier waarop we ons leven ervaren. Als we weten dat onze Intelligentie ons voortdurend en onder alle omstandigheden onvoorwaardelijk en liefdevol steunt, dan ervaren we onze wereld (en iedereen in die wereld) als totaal veilig, lieflijk en overvloedig.

Liefde is de manier waarop de Universele Intelligentie zich manifesteert. Het is haar kracht en immense macht.