Moderne Nomade

In december kwam ik Judith Lengkeek tegen in het Veerhuis. Zij reist als moderne nomade met haar vertelwagen. Leuk om uit te wisselen met iemand die ook zo leeft.
Zij schreef het volgende portret over mij:

Portret van een andere Nomade.

Als ik vertel dat ik rondreis, hoor ik af en toe over anderen die iets soortgelijks doen. Maar in December, toen ik in het Veerhuis in Varik was, kwam ik voor het eerst een echte andere ‘moderne nomade’ in levende lijve tegen. Nee, niet iemand die aan het rondzwerven is, maar een vrouw die doelbewust onzekerheid op zoekt om te kijken wat het brengt. Sandra Boer werkt als transitiecoach (nieuwewereld.nu) en nam al regelmatig leiders mee op reis om ze te laten ervaren hoe nieuw leiderschap een reis van je vraagt waarin thema’s minder strak gepland worden en zich meer mogen ontvouwen, waarin intuïtie leidend is en je regelmatig in de velden van ‘niet weten’ durft te verblijven. Het is dan eigenlijk heel normaal dat als je anderen daarin wilt begeleiden, je zelf ook deze principes in je eigen leven doorvoert. Sandra reist sinds kort ook zelf rond in een camper. Het leven in een vast huis van steen paste niet meer. Ik kom Sandra een paar weken later weer tegen. Met haar camper en een paardentrailer erachter. Ja. Mijn combinatie van auto met zwaailicht en kleine vertelwagen is bijzonder. Maar deze combinatie doet er zeker niet voor onder!

FullSizeRenderWaarom die paarden meegaan? Omdat ze verzorging vragen en Sandra er aan oplaadt. Dat vind ik een mooie uitleg. Je ergens aan opladen en datgene dan mee willen nemen overal waar je bent. Dat is iets waar we allemaal wel een voorbeeld aan kunnen nemen. Hoeveel mensen laten dat wat hun energie geeft achter op het moment dat ze de deur uit gaan? Moet iedereen dan maar op reis gaan met een camper of paardentrailer achter zich aan? Dat is natuurlijk een vorm die heel persoonsgebonden is. Maar dat er meer mensen komen die hun innerlijke reis ook zichtbaar maken door uiterlijk te reizen, dat is een feit. Dit is portret 1 die ik wil maken in een serie van meerdere moderne nomades. Ik hoop dat er meer mensen komen zoals Sandra, die volledig aanwezig kunnen zijn als je met hen in gesprek bent, omdat ze opgeladen zijn. Broodnodig in een wereld waarin burn-outs toenemen en mensen de weg kwijt raken terwijl ze niet eens van huis zijn weg gegaan…

Judith Lengkeek

Symboliek van de maand februari

LENTE: 5 februari – 5 mei, hoogtepunt 21 maart

februari5 februari – 5 maart

Februari vormt symbolisch een poort van zuivering en zegening. Deze maand leert je alle mooie en minder mooie geschenken aan te nemen.  Dat wat in de winter in de binnenwereld is opgebouwd kan nu naar buiten – het begin van expansie. De kleuren beginnen terug te komen.  Geef veel aandacht aan de worteling. Blijf of kom in verbinding met je innerlijke bron. Deze bron is het beginpunt van jezelf. Focus je op de waardering die je krijgt, dat is je richtingaanwijzer. Door je bewust te zijn van je uitwerking op anderen, wat je teweeg brengt bij anderen, kun je dieper in je eigen wortels doordringen. Je bron wordt modderig als je ongericht en doelloos bezig bent, door contacten die niet werkelijk bij je passen. Verbind je met anderen vanuit jouw bron.
Breng nieuwe ideeën of impulsen nog niet naar buiten en geef er nog geen vorm aan. Verkennen met anderen is prima. Breng orde aan en maak de eerste structuren voor het groeiproces:
–    maak alleen passende afspraken
–    wees bewust van wat je wel of niet aankan
–    stel realistische grenzen
–    discipline kan je helpen jezelf te versterken en met oude gewoonten af te rekenen
–    geef aandacht aan het voeden en onderhouden van jouw inspiratiebron.
Heb ook aandacht voor de structuren die er al zijn en zich van binnenuit ontvouwen zoals de foetus waarin alles al aanwezig is om tot mens uit te groeien.
Deze maand kan het handelen beginnen. De gevolgen daarvan zijn nog niet duidelijk. Door actief te blijven, tonen de gevolgen zich vanzelf. Let bij het handelen op dat je niet uit eigenbelang handelt.
Ga in het midden staan van alles wat je nodig hebt en bepaal je strategie. Wees je gewaar van de mandaat die je van jezelf krijgt door te gaan.
Het samenzijn met mensen is van belang; het uitwisselen van belevenissen. Diep van binnen blijft de mens op zoek naar de intimiteit van de liefde. Blijf in liefde als die wens niet wordt vervuld.
Het is de maand van toenadering, hieronder verschillende betekenissen daarvan:
–    groot worden door van onderaf te groeien
–    het over buigen van het sterkere naar het zwakkere, van het hogere naar het lagere
–    het uitspreken van meningen waar ontvankelijk naar geluisterd wordt; spreken en luisteren komt voort uit wederzijdse sympathie.
Toenadering kan snel ontstaan en net zo snel weer verdwijnen als je wat je beweert niet in handelen om kunt zetten.
Blijf jezelf, ook in contact met anderen. Ga geen lang lopende verbintenissen aan omdat je nog in ontwikkeling bent.  Laat je de week voor 4 maart niet meeslepen door je eerste successen, denk niet dat de zaken al zijn geregeld, het begint pas, blijf bij het versterken van de worteling, pluk nog niet! Een grasspriet gaat niet harder groeien door eraan te trekken, hij breekt dan juist af………..

Wees stil om te ontdekken wat bij jezelf nog niet in orde is, wat om aandacht vraagt is, waar er nog werk aan de winkel is. Wat wil er nu van binnenuit geboren worden? Heb een open houding naar wat er tevoorschijn komt ook al weet je nog niet hoe het eruit gaat zien.  Richt je op wat goed gaat en geniet daarvan. Let er de eerste week van maart op dat je je bron schoon houdt!
——————————-
Vrij vertaald, door Hinke Reuhman en Sandra Boer uit het boek: Uit leven & werken in het ritme van de seizoenen van Jaap Voigt

 

 

Perspectief

Perspectief
Perspectief is een punt van waaruit iemand naar iets kijkt of waarneemt. Het is bijzonder om te ervaren wat de invloed is van een ander perspectief. Hieronder kun je lezen wat mijn ervaring daarmee is.

Tijd
Voor alles is dus een tijd, dat wist ik al maar dat vond ik niet altijd makkelijk te aanvaarden. De metafoor van een zakje met zaadjes heeft mij geholpen dat wat mij invalt de tijd te geven om al dan niet uit te komen. Als ik geïnspireerd ben dan krijg ik heldere beelden en zie ik het helemaal voor me. Dit is vergelijkbaar met bloemen die afgebeeld staan op het zakje met de zaadjes. Voor de bloemen gaan bloeien moeten de zaadjes eerst gezaaid worden in een vruchtbare bodem  vervolgens hebben ze aandacht en zorg nodig. Daarnaast spelen de weersomstandigheden mee, deze vallen buiten onze beïnvloedingssfeer. Vervolgens komen niet alle zaadjes uit en de ene komt wat sneller tot bloei dan de andere. Zo is het ook met inspiratie, het ene idee wordt snel verwezenlijkt, het andere duurt even en met sommigen gebeurt niets of die leiden weer tot iets anders. Door er op deze manier naar te kijken kan ik meer berusten in het verloop van het proces en het de tijd geven die ervoor nodig is. Je kunt immers niet aan gras trekken om het harder te laten groeien…. Een bloem die ik in 2012 voor ogen had is dit jaar tot volle bloei gekomen:

Magisch Perspectief
In 2012 zag ik dat een mens, gezien vanuit universeel perspectief en daarmee als heel, een manier van begeleiden vraagt die zich op het zelf oplossend vermogen en op het in contact brengen met hun eigen bron. Vanuit die vraag is het speelveld van de Magische Driehoek in co-creatie ontstaan. Dit speelveld voorziet in deze een nieuwe manier van begleiden en bloeit sinds 2014. Van daaruit is er een nieuwe loot ontstaan: Magisch Leider Zijn voor bewuste leiders, begeleiders, coaches, mediators en trainers/opleiders van deze tijd. Magisch Leider Zijn MLZbloeide in 2015 voor de eerste keer. Daar zijn vervolgtrajecten uit voortgekomen. Dit alles is onder het Magisch Perspectief ondergebracht. De website is recent de lucht in gegaan. Tijd voor een feestje, op 17 juni in Velp en op 1 juli in Kerkdriel zijn er open dagen om dit met ons te vieren en zelf te ervaren wat de Magische Driehoek en/of de ontwikkeltrajecten voor jou kunnen betekenen. Je bent van op een van deze dagen van harte welkom!

Scheppend perspectief
Het ware zelf is aangesloten op het veld van ongekende mogelijkheden. De beperkende gedachtes die ik heb komen vanuit mijn persoonlijkheid en dragen niet bij aan het tot uitdrukking brengen van mijn ware zelf. Dat heeft me ertoe gebracht mijn perspectief te veranderen door te stellen dat mijn gedachten scheppend zijn, gevoel en handelen volgen dan vanzelf.  Op het moment dat ik bemerk dat mijn gedachtes niet scheppen zijn, vraag ik me af welke gedachte wel scheppend zou zijn in deze situatie. De gedachten die dan ontstaan zijn verrassend en vandaaruit ontstaan er mooie dingen. Ik kan je dan ook van harte aanbevelen om dat een poosje te doen en bij te houden wat dat voor jou betekent.
Je ervaringen lees ik graag.

Een vreugdevolle zomermaand waarop jij voluit in kracht aanwezig bent in de wereld.

Liefdevolle groet,

Sandra

 

 

April doet wat ie wil, jij ook?

Wat is de symboliek van de maand april weer treffend.

Speels omgaan met de dagelijkse dingen ben ik nog aan het oefenen, de ontluikende lente helpt daarbij!

Sandra brilWaag de sprong is heel toepasselijk. Het is alweer een jaar geleden dat NieuweWereld.NU officieel haar deuren opende en ik kon voelen dat het tijd werd om met haar boodschap de wereld in te gaan: kijk met de bril van Liefde. Steeds meer mensen voelen dat de Liefde, het ware zelf geleefd wil worden. Hoe geef je jezelf, je leven en werk deze upgrade en hoe geef je dat door aan anderen. Dat is wat door mij uitgedragen wil worden.

De website over werken vanuit Magisch Perspectief en de ontwikkeltrajecten die we daarin aanbieden begint steeds meer vorm te krijgen. Daar komt veel voor kijken. Iets nieuws in de wereld brengen en een draagvlak creëren heeft tijd en aandacht nodig. Dat vraagt extra energie omdat ik daar minder ervaring mee heb. Het belang van het neerzetten kan ik goed voelen en houdt de beweging erin, ook al is het soms lastig.

Het schrijven van deze blog vraagt om contact te maken met wat er wil gebeuren en het programma voor open inschrijving daarop af te stemmen. Mijn denkbrein zegt: je moet een lange termijn planning maken maar als ik mijn ware zelf beluister kom ik tot de zomervakantie. Ik kies ervoor aan mijn ware zelf gehoor te geven, het kan zelfs niet anders omdat het zo sterk voelt.

Het is een pittige reis om de overgang te maken van ego- naar liefdesbewustzijn en het ware zelf voorrang te geven. Het ego heeft al snel het hoogste woord. Inmiddels lukt het steeds beter om contact te houden met het Ware Zelf of de connectie ermee steeds sneller te herstellen. Voor mij was het delen over deze reis van groot belang daarom zijn er vanaf nu huiskamerbijeenkomsten waarin je de mogelijkheid krijgt om over jouw reis met anderen die deze reis ook maken te delen.

Aan mijn droom heb ik al eerder woorden gegeven en beleefd. Hij begint nu in te dalen en meer zichtbaar te worden. Als je droom helder is ga je aantrekken wat past bij wie je bent en niet wat je wilt. Toen ik Wayne Dyer dat hoorde zeggen voelde dat al kloppend en nu mag ik het ervaren. Je droom gaat zich verwezenlijken door één te zijn met wie je bent en denken doen en voelen op 1 lijn te brengen zodat er niets meer tussen jou en je droom zit.
Op vrijdag 6 mei organiseer ik een dagworkshop: verwezenlijk je droom. De ochtend is er aandacht voor wat jij zou doen als je je daar helemaal vrij in zou voelen. In de middag kun je het denken, voelen en handelen over je droom in lijn brengen. Je geeft je droom hiermee een krachtige impuls.

Wil je het contact met je ware, authentieke zelf ervaren en versterken dan is een opstelling daarvoor een mooie methode. Iedere tweede donderdag van de maand organiseer ik een opstellingenavond waarbij dat kan en waarbij er ook de mogelijkheid is een thema wat bij je speelt in te brengen.

Speciaal voor opstellers: ervaar op 14 mei  het nieuwe opstellen: de stilte spreekt, een upgrade voor opstellers

Geniet van deze voorjaarsmaand met bewuste geluksmomenten!

Mijn drie geluksmomenten: liggend in het gras het contact met de natuur beleven. Denken aan iemand en haar een paar minuten later tegenkomen. Deze mail schrijven in het tuinhuis en daarbij de vogeltjes horen fluiten.

Warme groeten,
Sandra

 

Leven in de Nieuwe Wereld

Regelmatig krijg ik de vraag: “Hoe ga je om met jezelf in de Nieuwe Wereld?”. Hou de energie hoog! Is mijn antwoord. Hoe ik dat zaterdagochtend 2 januari deed kun je hieronder lezen.

2016-01-01 11.20.54
Opgestaan. De wasmachine aangezet. Verder lezen in het boek Brug van Licht. Ik lees over moed. Zielemoed wel te verstaan. Je herkent het vast wel dat je op basis van een innerlijk visioen een stap hebt gezet ondanks grote bezwaren. Op dat moment besef je niet dat je moedig bent. Je doet gewoon wat voelt dat gedaan moet worden, wie er ook maar wat van vindt. Dat herken ik, als iets helder is voor mij dan handel ik, wat de consequenties ook zijn.

Moed versus angst. Soms voel je dat je iets wilt gaan doen en gelijk ontstaat er een soort verkramping of angstig gevoel wat snel wordt onderdrukt met als gevolg dat er geen gehoor gegeven wordt aan wat je wilde doen. Dit geldt voor mij bij het maken van deze blog en het delen daarvan. Altijd komt er wel wat tussen als ik me voorneem een blog te posten. En hop, ik bevind me al bij de wasmachine om de was eruit te halen om te drogen en er een nieuwe in te doen. Dan merk ik dat ik trek heb in een kop koffie en bij het opdrinken daarvan zie ik het boek Werken met dierenmedicijn liggen. In de nacht van 30 december steekt er een vos vlak voor mijn auto de weg over. Jaren geleden kwam ik de vos zo vaak tegen dat ik besloot een vossenvel te kopen. Net nu ik besloten had om hem weer te verkopen kruist hij mijn pad. Nog maar eens kijken naar de betekenis van de vos. Ik lees bij de symboliek van de Vos dat deze bij tarotkaart XXI hoort: De Wereld, Het Universum: er dient zich een nieuwe wereld aan en het scheppingsproces begint. Tja daar heb ik niets aan toe te voegen. De vos komt nu opnieuw in mijn leven en vraagt nog aandacht, daar ga ik gehoor aan geven.

Nu weer terug waar ik gebleven was. Na het lezen over ‘moed’ wilde ik mijn vriendin bellen, maar ik wilde nu niet toegeven aan de impuls om iets anders te gaan doen als ik ‘angst’ voelde. Angst tussen aanhalingstekens omdat ik hem tot nu toe niet herkende als angst maar wel dat ik geen gevolg aan mijn actie geef. De mind is razendsnel om ervoor te zorgen dat je weggaat bij je gevoel door je gewoon andere ideeën te geven. Deze keer wilde ik eerst deze blog schrijven. Net toen ik wilde gaan schrijven hoorde ik een mailtje binnenkomen. De nieuwsbrief van Pamela Kribbe. Uit de hoeveelheid informatie kwam ik bij de volgende tekst. Overigens heerlijk om niet meer alles te hoeven lezen en erop te vertrouwen dat de juiste informatie me toevalt.

Het doel van ‘karma’ is dus nooit ons te laten lijden, maar om ons te doen groeien. Lijden ontstaat pas als we ons verzetten tegen die groei. De ellende die we dan beleven wordt zinloos en uitzichtloos, en dat is wat lijden in wezen is.
Naarmate het bewustzijn groeit, wordt dit steeds meer als zodanig herkend: in plaats van karma wordt er dan gesproken over een zieleplan. We beseffen dan dat moeilijke ervaringen er niet zijn om ons te laten lijden of te boeten, maar om ons bewust te maken van wie we werkelijk zijn en om de band met de innerlijke eenheid van alles weer te herstellen. In een volgende fase, waarin het bewustzijn nog verder samenvalt met de ziel, wordt wat je overkomt in je leven helemaal gezien als een eigen vrije keuze. De reis terug naar het licht is dan bijna voltooid.
Aldus Geert Gielen de partner van Pamela Kribbe. Hierbij de link naar de hele tekst bij nieuws met de titel na de dood. http://www.gerrit-gielen.nl/

Na dit gelezen te hebben kon ik niet anders dan mijn vriendin bellen. Fijn om er weer aan herinnerd te worden, dat lijden pas ontstaat als we groei uit de weg gaan of het nog niet kunnen zien. Dit wilde ik met haar delen omdat we het pas over lijden hadden in deze context. Toen ik haar dit vertelde kwamen we op angst die groei in de weg kan zitten. Op dat moment besefte ik dat de tekst over moed en karma/zieledoel aan elkaar gerelateerd zijn. We kwamen ook nog op patronen en hoe belangrijk het is om datgene te doen wat voor jou van belang is om afgestemd te blijven op wie je in wezen bent, je ware zelf. Al schrijvende vraag ik me af hoe ik uit kan leggen wat ik daarmee bedoel en mijn oog valt op de jaarkalender van Wayne Dyer daar staat: In onze bron zijn we vormloze energie. In dat vibrerende, spirituele energieveld huist onze innerlijke kracht.
Dagelijks aandacht schenken aan wie je in wezen bent, je innerlijke kracht, is van levensbelang om niet overspoeld te worden door de collectieve angst die er heerst en de uitspattingen van het ego. Voor mij is dat contact houden met mijn levensopdracht, mijn zieledoel. Het schrijven van deze blog, het delen van het leven in de Nieuwe Wereld maakt daar onderdeel van uit. Ondertussen weer een wasje gedraaid zo ontstaat er een vlecht van het dagelijks- en spiritueel leven. Gevoed door de ervaringen van de ochtend ga ik de rest van de dag in. Eerst naar de paardjes!

Wat doe jij om je ware zelf te voeden?

Lieve groeten,

Sandra

Liefde, een permanente kracht

Hieronder staat wat Willem de Ridder schrijft over Liefde in zijn boek Handboek Spiegologie. Voor alles is een tijd. Dit boek heb ik in 1999 al gelezen, nu dringt het geschrevene op een ander level door. Zo mooi als hij er woorden aan geeft doe ik hem niet na, daarom citeer ik hem graag.
Sandra Boer

Energie (liefde) is oneindig en intelligent. Het hele universum is het resultaat van die intelligentie. Als je een vlieg bestudeert, is het toch al duidelijk dat achter zo’n complex organisme een immense intelligentie schuilt? Intelligentie is niet te vatten en heeft met denken niets te maken.

Het hele universum bestaat alleen maar uit liefde, of wel een onvoorwaardelijk steunende energie. Liefde is niet één van de vele gevoelens. Het staat boven alle gevoelens. Het is een permanente kracht. Alles wat we om ons heen zien en voelen is een uitdrukking van die liefde. Meer is er niet en minder ook niet.

Liefde is ondeelbaar, dus we kunnen onmogelijk van de één minder houden dan van de ander. Het universum is een oneindige intelligentie. Maar onze denkende hersens proberen zich daar hardnekkig iets of iemand bij voor te stellen.

Onze oneindige intelligentie is echter niet te beschrijven. Woorden schieten hier hopeloos te kort. Je kunt dat wat je eigenlijk bent ook “Liefde” noemen. Die onbegrijpelijke energie is de bron van al onze creatieve expressie en de essentiële kracht van het universum. Die essentiële kracht is jouw en mijn Intelligentie.
De manier waarop we onze Intelligentie zien, is precies de manier waarop we ons leven ervaren. Als we weten dat onze Intelligentie ons voortdurend en onder alle omstandigheden onvoorwaardelijk en liefdevol steunt, dan ervaren we onze wereld (en iedereen in die wereld) als totaal veilig, lieflijk en overvloedig.

Liefde is de manier waarop de Universele Intelligentie zich manifesteert. Het is haar kracht en immense macht.

Plannen

Plannen

Leven is wat er gebeurt terwijl je andere plannen aan het maken was. Deze woorden kwam ik voor het eerst onder ogen nadat mijn huwelijk plotsklaps eindige en we nog niet zo lang in ons droomhuis woonden. Regelmatig zijn deze woorden weer van toepassing. Zo ook afgelopen periode. Lees verder

Dodenherdenking en Bevrijdingsdag

roosde roos staat symbool voor leven en dood, de eeuwigheid en de vergankelijkheid

De symboliek van deze maand start op 5 mei, bevrijdingsdag, de dag na dodenherdenking. Zelf heb ik de oorlog niet meegemaakt en kan daar vanuit eigen beleving dus niets over zeggen. Op deze dagen sta ik wel stil bij wat er in het verleden is gebeurd en voel ik me dankbaar voor de vrede en de vrijheid die vrede met zich meebrengt.

Deze dagen zet ik Etty Hillesum in het licht. Zij is voor mij een inspirator. Etty Hillesum heeft de oorlog wel meegemaakt en heeft deze niet overleefd, ze is op 30 november 1943 in Auswitch overleden.

Hieronder een paar uitspraken van haar die mij raken omdat het zo herkenbaar is.

8 maart 1942
Trouw, werkelijk trouw aan zichzelf en aan de waarden, die men hoogschat en de moed hebben zich ter wille van die trouw onbemind te maken bij anderen.

2 oktober 1942
Vruchten en bloemen dragen op elke plek grond waar men geplant is, zou dat niet de bedoeling zijn? En moeten wij er niet aan meehelpen deze bedoeling te verwezenlijken?

3 juli 1943 vanuit Westerbork in een brief aan vrienden:
‘Ik wilde alleen maar dit zeggen: de ellende is werkelijk groot en toch loop ik dikwijls, later op de avond, als de dag achter je in een diepte weggezonken is, met een veerkrachtige pas langs het prikkeldraad en dan stijgt er altijd weer uit m’n hart naar boven: dit leven is iets prachtigs en iets groots…..’

Op deze site kun je meer over haar lezen.

Warme groeten,

Sandra

Persoonlijk 10 april 2015 – feest 3 april

OLYMPUS DIGITAL CAMERATe laat! Het is vandaag 10 april en de symboliek begon al op 5 april. Hoewel mijn hoofd zei: ‘je moet wel op tijd zijn’ lukte het niet om deze mail eerder te maken. Precies een week geleden was het feest. Dit feest wilde ik in 2013 al geven ter ere van het 10-jarig bestaan van mijn bedrijf MeriteSan. Twee jaar later was het zover. En vorige week besefte ik pas wat de be-doeling was van het feest. Tja wat is te laat, dat is meer iets van het hoofd want het hart kent geen tijd.

bril van liefdeDeze week voelde ik tijdsdruk omdat ik deze mail uiterlijk 5 april wilde versturen. Dat lukte niet, te druk met andere dingen, excuus gedrag? Vandaag nam ik er de tijd voor en kijkend door de bril van liefde ontdekte ik dat de gedachte:  ‘wat verwacht men van mij?’ onrust gaf. Ik ben met mijn aandacht naar dit gevoel en de gedachte gegaan en er ontstond onmiddelijk rust. Het gaat niet meer over wat anderen verwachten. Dit oude patroon was er ongemerkt ingeslopen. Toen dat helder was voelde ik het weer stromen, gedachten en gevoel waren weer op één lijn. Vanaf dat moment voelde ik me geleid bij het uitwerken. Zo kreeg ik een vraag over hoe het feest was geweest en nam daardoor de tijd voor een terugblik, dat was wat ik nodig had. Hieronder kun je daar meer over lezen, zien en horen. Lees verder

Kennismaken met NieuweWereld.NU

Veranderingen gaan vaak met chaos en niet weten gepaard. Alles wat niet meer klopt komt aan het licht. De effecten daarvan zie je in het groot (wereldniveau) en in het klein (persoonlijk). Het is een bewustzijnsverschuiving die zich aan het voltrekken is. Je voelt je daarin uitgenodigd de stem van je hart te volgen en je eigen wijsheid en waarheid als leidraad te gebruiken. Voor veel mensen voelt het als een sprong in het diepe. Het ego wil je vasthouden in het bekende en je binnenboord houden. Terwijl daadwerkelijk leven zich buiten de boot afspeelt, in de oceaan van ongekende mogelijkheden.

Het is niet voor niets dat het zo lang heeft geduurd voordat ik naar buiten kwam met NieuweWereld.NU. Want door er ja tegen te zeggen begon er bij mij een proces, ik ben mezelf en mijn ego nog flink tegengekomen. Iedereen die deze overgang maakt beleeft dit proces op zijn of haar eigen manier. Dit pad heb ik eerst zelf gelopen om de inzichten die ik heb gekregen en de kennis die ik heb opgedaan door te kunnen geven.

PERSOONLIJK

Omdat ik keer op keer vastliep in het vinden van de juiste woorden voor wat ik doe en over wat ik anderen te bieden heb ben ik gaan beschrijven wat er met me gebeurt en heb ik de woorden van daaruit op laten komen. Ik voel me verdrietig en neerslachtig, wat te maken heeft met het feit dat het me niet lukt om hetgeen in mij leeft te delen door middel van woorden. En daar ben ik klaar mee, hoe ik het op ga lossen weet ik nog niet. Ik ga beginnen met dat wat er is en in mij opkomt aan het papier toe te vertrouwen, wat het ook is.

Heel mijn leven al lever ik een strijd met woorden. Bij feesten en partijen weet ik niet waar ik het over moet hebben. Bij gelijkgestemden of als ik aan het werk ben met mensen komen de woorden vanzelf. Nu ik uit wil gaan leggen wat ik doe stopt de woordenstroom en beginnen tranen te stromen. Ik laat het toe en ga verder met schrijven.

Het ‘werk’ gebeurt op een laag voorbij de woorden, in de energie. De woorden zijn een middel om het innerlijk te duiden en soms kan een woord iets dieps raken.

Ik breng mensen in contact met het Goddelijke in henzelf. Dat klinkt misschien zweverig. Maar het woord Goddelijk wordt in de volksmond gebruikt voor iets wat heel lekker of heel fijn is. En dat is precies de laag waar ik het over heb en dan op geestelijk gebied.

Door op deze manier te schrijven, met tranen en stuntelen met woorden, blijf ik in verbinding met dat wat er is en daardoor met meZelf. Zelf met een hoofdletter omdat ik met Zelf mijn ware natuur, mijn wezen, mijn ziel bedoel, deze is liefdevol, onaantastbaar, onsterfelijk, tijdloos en kent geen leeftijd. Het Zelf geeft toegang tot een bron van gelukzaligheid en vreugde, een Goddelijk gevoel. Een gevoelslaag waar alles er mag zijn. Mijn ego zou hoe ik me nu voel afkraken en veroordelen. Als ik daar in zou zitten kreeg ik geen letter meer op papier krijgen, ik zou dichtklappen. Ik voel me dankbaar dat ik dat onderscheid ken en daar niet in mee hoef te gaan. Alleen al door het ego te benoemen hoor ik een stemmetje dat zegt: “wat zullen mensen er wel niet van vinden als ze lezen hoe stuntelig je met woorden bent”. Zo snel kan het gaan met de beïnvloeding van het ego. Het ego is gericht op wat er van je wordt verwacht en vertelt je dat je gekwetst en afgewezen kunt worden. Goed om dat te beseffen, er naar te glimlachen en verder te gaan op de laag van het Zelf.

Mensen helpen onderscheid te maken tussen de stem van hun oorspronkelijke, natuurlijke Zelf en het Ego is waar ik me mee bezighoud. Het begint met een mindset: ben je bereid de keuze te maken om vanuit Liefde jouw waarheid te leven. Liefdevol om te gaan met je zelf, met gebeurtenissen, met anderen.

Wat ik veel tegenkom is de spreuk: ‘met je hoofd naar je hart’. Dit is ook de ondertitel van mijn eigen boek “Leef je leven licht”.

Laatst maakte ik een verspreking en had ik het over: ‘met je hart naar je hoofd’. Daar ben ik over na gaan denken en ben ik dat gaan invoelen. Toen besefte ik dat dat precies het verschil weergeeft van wat ik deed en wat ik nu doe. Voel maar met me mee. Met je hart naar je hoofd. Dat nodigt uit om met je aandacht naar je hart te gaan. Wat gebeurt er als je met je aandacht naar je hart gaat. Bij mij ontstaat er een glimlach op mijn gezicht, ik voel liefde stromen en mijn lichaam ontspant. Mmmm het geeft een heerlijk gevoel om in mijn hart te zijn. Als ik me van hieruit richt op wat er zich voor muizenissen in mijn hoofd afspelen dan zie ik als het ware een spartelend ego dat krampachtig probeert grip te krijgen op de situatie en me laat denken dat wie ik ben of doe niet goed genoeg is. Maar het  gelukzalige gevoel heeft de overhand, daardoor heeft het ego geen invloed. Nu omring ik mijn ego met liefde, het spartelt nog harder tegen en vervolgens smelt het. Ik kom in een neutraal midden terecht aan de ene kant de liefde en aan de andere kant het ego met in het midden een staat van Zijn.

logo MM nieuwewereld.nuVanuit die laag doe ik mijn werk: mensen laten stralen door het herontdekken en bekrachtigen van hun ware natuur, hun oorspronkelijke zelf, hun ziel. Dat doe ik op verschillende manieren. Op deze website kun je daar meer over lezen.