VOOR JOU

de Nieuwe Wereld laten groeien door zelf te bloeien
upgrade jezelf, je leven, je werk en anderen

Een mooiere nieuwe wereld begint bij jou. Je merkt dat er iets nieuws aan het ontstaan is, in jezelf, bij anderen, in je omgeving. Het oude, de manier waarop je het altijd doet, werkt niet meer. Je hebt al heel wat stappen gezet in bewustzijn en toch……
NieuweWereld.NU heeft een uniek vernieuwend aanbod dat past bij de ontwikkelingen in deze tijd.
Wil je een vooruitstrevende stap maken, met je zelf, in je leven en in je werk dan vraagt dat iets totaal nieuws van je: een upgrade. Op deze pagina kun je lezen wat daaronder wordt verstaan. Deze upgrade zit verweven in de programma’s die hieronder staan.

Ondernemen, leiden, coachen & begeleiden in de Nieuwe Wereld

Speciaal aanbod: Magisch Leider Zijn voor bewuste, vooruitlopende ondernemers, leiders zoals directeuren, managers, veranderaars en begeleiders zoals coaches, trainers, opstellers, hulpverleners.

– Je wilt jezelf ontwikkelen en daarmee inspelen op de ontwikkelingen van de huidige tijd.
– Je wilt de mensen die je coacht of traint naar een hoger niveau begeleiden.
– Je wilt de mensen aan wie je leiding geeft begeleiden naar werk-onder-nemers.
– Je wilt veranderingen makkelijker doorvoeren.
– Je wilt op een hoger niveau opstellingen begeleiden.
– Je wilt ondernemen passend bij de nieuwe tijd.

Leven in de Nieuwe Wereld

Een laagdrempelig aanbod voor mensen die de wens hebben:
– te leven naar wie ze ten diepste zijn: hun oorspronkelijke ware zelf.
– het veld van overvloed te ervaren.
– te ontdekken wat hun levensdoel is.
– de nieuwe wereld in hunzelf te ontdekken.
– te weten hoe ze om moeten gaan met wat er in de wereld gebeurt.
– uit te wisselen met anderen.
– kennis te maken met NieuweWereld.NU

Contact Voor Jou