SAMEN LEVEN

Ingangspunten van de Nieuwe Wereld samenleving:

 • alle aspecten van het mens-zijn integreren
 • liefdevol met elkaar om gaan
 • vrij zijn om te leven naar wie we van nature zijn
 • verantwoordelijkheid nemen voor ons eigen leven
 • geraaktheid bij onszelf oplossen
 • onze grenzen duidelijk en met respect aan geven
 • begrip hebben voor elkaars groeiprocessen
 • zo nodig voor elkaar zorgen, elkaar bijstaan
 • oprechte aandacht hebben voor elkaar
 • openstaan om te leren van elkaars verschillen
 • denken vanuit eenheid
 • oog hebben voor al wat leeft
 • werken vanuit ons hart ten dienste van de wereld
 • het leven vieren
 • Care First als basis
 • …..

Veranderingen die leiden tot een nieuwe samenleving

We ervaren dat systemen op grote schaal knellen zoals het ecosysteem, geldsysteem, zorgsysteem, onderwijssysteem, het politieke systeem. Toen ik Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde en internationale autoriteit op het gebied van transities en duurzaamheid, in april 2013 bij Tegenlicht hoorde vertellen dat deze crisis verder gaat dan alleen een economische crisis: het is een botsing tussen de oude, centraal geleide, verticale samenleving met een nieuwe, decentrale, horizontale samenleving, herkende ik dat. Ik dacht meteen: hoera, de systemen mogen open. We hoeven niet te vechten tegen het oude, we kunnen het nieuwe ernaast gaan leven en waar mogelijk het oude vernieuwen. Zo zijn er al vele ontwikkelingen over zorg, bouw, watereconomie en is er het nieuwe consumeren: consuminderen. Er zijn vernieuwende visies op geld en economie, waaronder de geefeconomie, de economy of care. Er is meer aandacht voor duurzaamheid. Wat ik daarin mis is de ontwikkeling van de mens. Als mens hebben we ook een slag te maken in ons denken, voelen en doen. Als we leven vanuit onze bron zijn we onsterfelijk en putten we uit een oneindig groot potentieel. Worden we de schepper die we in wezen zijn. Dat is duurzaam. De inbreng van NieuweWereld.NU is mensen te ontwikkelen tot duurzaam mens door hen bij te staan met een upgrade. Waarin ze uitgenodigd worden te leven naar wie ze werkelijk zijn. Ik geloof dat als iedereen doet waar hij of zij voor op aarde gekomen is, er vanzelf een nieuwe duurzame samenleving ontstaat. Een samenleving waarbij men zich verbonden voelt met al wat leeft, het welzijn van mens, dier en de natuur centraal staat en er een gezonde uitwisseling is in geld en diensten.

Nieuwe Wereld dorp

Vooruitlopen op een Nieuwe Wereld zie ik gemeenschappen verschijnen waar mensen van alle leeftijden vanuit de ingangspunten duurzaam samen leven en werken in verbinding en uitwisseling met de mensen uite de omgeving waar ze gevestigd zijn.
Ik zie een plek voor me met veel grond waar ruimte is voor natuurhuizen, boomhutten, tiny houses, voor ieder wat wils, zodat er ook ruimte is voor een eigen leven. Ik zie dieren rondlopen die daar zo natuurlijk mogelijk leven.
Ook is er een huis met een grote keuken en woonkamer. Verder zijn er ruimtes voor groepen, kleine werkruimtes, een atelier en wat al niet meer…..
De mensen die er leven en werken doen wat bij hen past en met elkaar vormen we een duurzaam geheel. Vrijheid in verbondenheid. Er is een vaste kern en de mogelijkheid voor een tijdelijk verblijf.

Wil je met mij mee dromen of heb je er ideeën over neem gerust contact met mij op!

Contact Samen Leven

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *