Pad naar Nieuwe Wereld.NU

Mijn pad naar NieuweWereld.NU

Dit is een meer uitgebreide beschrijving van mijn pad naar NieuweWereld.NU. Zoals je hebt kunnen lezen bij OVER MIJ weet je dat ik mij niet thuis voelde in de wereld. Van jongs af aan had ik het gevoel dat ik niet begrepen werd. Ik dacht dat ik ‘niet goed’ was en ging mij aanpassen. Ik leefde zoals ik dacht dat van mij werd verwacht en zocht manieren om me daar goed mogelijk bij te voelen. Gelukkig had ik een binnenwereld waar ik me wel thuis voelde. Bij mensen voelde ik me veelal onveilig, in de natuur en bij dieren speelde dat geen rol. In de natuur zijn samen met mijn paardjes is voor mij een belangrijke voedingsbron, maar niet meer als vlucht. Levenservaring en jaren van persoonlijke ontwikkeling hebben mijn leven veranderd. Hieronder kun je lezen over een aantal moments of truth die een belangrijke rol spelen.

  Moments of truth

  1. Nadat mijn toenmalige man begin 2001 te kennen gaf te willen scheiden was het of een helft van mij geamputeerd was, ik wist niet meer wie ik was, wat ik lekker vond, wat ik leuk vond etc. Op een gegeven moment liep ik diep verdrietig met mijn hond in het bos en kreeg ik een visioen van een luchtballon waar ik zelf uitstapte en in mijn lichaam kwam. Ik hoorde de woorden: ‘Je hebt in ieder geval jezelf teruggevonden‘. Dit gaf mij een overweldigend geluksgevoel. In de tijd daarna kreeg ik met nog meer verlies te maken, onder andere raakte ik mijn baan kwijt. Er was pijn, verdriet en boosheid, maar er waren ook spirituele ervaringen die mij optilden. Voor mji een reden om op zoek te gaan hoe het mogelijk is dat je zulke tegenstellingen ervaart. De opleidingen die ik heb gevolgd brachten mij van overleven tot leven waarover ik een boek heb geschreven: Leef je leven licht dat in 2009 uitgegeven. Te kiezen voor leven heeft mij in 2010 de intentie doen uitspreken trouw te blijven aan mezelf, toen nog mijn persoonlijke zelf.
  2. Als begeleider van familie- en organisatie opstellingen heb ik mij verdiept in de werking van systemen. Begeleiding van stief/samengestelde gezinnen maakte deel uit van mijn werk en ik ontdekte dat de regels van een gezinssysteem daar niet werken. Dat heeft voor mij de systeemtheorie doen wankelen. Niet zo vreemd dat ik begin 2012 wakker werd met de woorden: het collectieve bewustzijn ligt als een deken om ons heen, de gedachten die daar uit voort komen zijn zo normaal voor ons geworden dat we niet beseffen dat het ook anders kan. Over wat zich verder openbaarde heb ik een stuk geschreven: Sinterklaas bestaat niet. Ik zag dat het niet alleen een persoonlijk proces van mij was, maar een algehele tendens. Deze ontwikkeling van de mens vond ik later in lectuur over de ontwikkeling van ons brein.
    In 2012 voelde ik de behoefte mijn vrouwelijkheid gaan ontdekken. Het ontroerde mij dat ik tijdens de initiatie tot Moonmother kon voelen dat ik een meisje was. Een paar weken later kon ik de rijkdom van vrouw zijn ervaren. Daarna heb ik veel activiteiten voor en met vrouwen georganiseerd.
    In dezelfde periode kreeg ik van verschillende kanten informatie over de evolutie van de mens. Zo las ik dat als je op een bepaalde manier gebruik maakt van je hersenen je op een andere bewustzijnslaag komt en je het leven anders gaat waarnemen en gaat ervaren. Je ervaart dan meer eenheid, je voelt je vrij en liefdevol en hebt compassie naar anderen. Je ziet de wereld als gemeenschap en voel je daarin mede verantwoordelijk. Dat was voor mij heel herkenbaar. Er viel een kwartje, dit is hoe hooggevoelige mensen het leven ervaren en zich daarom niet thuis voelen in de op materie gerichte wereld. De Nieuwe Wereld is hun (en mijn) natuurlijke wereld.
  3. De omslag naar universeel perspectief in 2014 staat beschreven bij Over Mij. Aanvullend is dat dit perspectief het kunnen ervaren van tegenstellingen verhelderde. Vanuit het stoffelijk perspectief, zijn problemen en verlies zwaar omdat het persoonlijk raakt en vanuit het onstoffelijke, universele perspectief zie je de betekenis en voel je je gedragen door een liefdevolle kracht die groter is dan je zelf. Door het onstoffelijke liefdesbewustzijn in het lichaam te laten stromen en te verenigen met het persoonlijke heb ik ervaren dat het mogelijk is gebeurtenissen op meerdere dimensies te ervaren. Dat maakt het zowel lichter als intenser en  de verwerking verloopt anders.

Vervolg
Een omslag gaat vaak gepaard met heftige gebeurtenissen, dat kende ik al van 2001. In 2014 en 2015 heb ik ook het nodige op mijn pad gekregen.
Ik was nog op zoek naar een verdiepende opleiding, maar niets trok mij aan tot ik uit kwam bij het living on light programma in Denemarken. Dat seminar heb ik medio 2015 gevolgd waardoor ik nog meer vrijheid ervaar in het leven. Mijn sterke wilskracht en de behoefte aan controle moest daarvoor sterven, dat was een pittige tijd. Ook heb ik ervaren dat het vrouwelijke en mannelijke aspect in mij samenvielen tot mens zijn. Hiermee kwam tevens een einde aan het aanbod dat ik speciaal voor vrouwen had ontwikkeld.
Ook in materiele zin heb ik veel opgeruimd, alles wat niet meer past bij het heden, ik heb alleen gehouden waar ik blij van word.
Ik ben heel benieuwd naar het leven in de Nieuwe Wereld en laat me daarbij graag leiden door mijn oorspronkelijke ware zelf.
Medio juni 2016 voelde ik een sterk verlangen om me vrij te maken om mijn eigen energie te volgen. In eerste instantie heb ik geprobeerd dat in relatie te doen maar in november kwam ik tot de conclusie dat mijn weg alleen verder ging.
Enige tijd geleden gaf ik aan dat ik de Boer op ga en nu is de Boer on Tour een gegeven. Sinds december heb ik een camper en leef ik als een moderne nomade. Ik ben daar waar ik voel dat ik moet zijn om mijn bijdrage aan een mooiere nieuwe wereld te leveren. Met mijn camper is mijn hartsverlangen: ik leef en werk bij mijn paardjes ook waar geworden, ik sta bij hun wei en zij reizen als het uitkomt met mij mee. Daarbij kom ik regelmatig bij de Thuishaven, waarmee ook mijn wens te leven in een leefgemeenschap is waargemaakt.
Hiermee heb ik mijn eigen nieuwe wereld gecreeerd.

Sinds 2017 ben ik contactpersoon voor Care First Nederland:
Care First betekent dat ons geldgebruik dienstbaar staat aan het welzijn van mens, dier en aarde en er niet ten kost van gaat (Money First).

ONS DOEL Care First als ons ethisch kompas voor onze besluitvorming rond geld.
Samenleven in een wereld waar wij:
– ons ware zelf kunnen leven en op een gelukkige wijze in ons onderhoud kunnen voorzien.
– zorgdragen voor de Aarde, die ons zoveel geeft: een geschenk dat wij met elkaar delen.
– ons geld dienstbaar stellen aan het welzijn van de aarde, mens en dier.

DE BEWEGING DIE WE MAKEN Hoe kunnen wij zo leven dat wij het werk kunnen doen waarvan wij echt houden en in ons onderhoud voorzien?
Wij staan individuen en organisaties bij om de beweging van Money First naar Care First te maken. Wij richten ons op het oplossen van problemen met geld, de angst en conditionering daarvan in ons leven; werk, niet gelukkig zijn met het werk dat wij doen om te overleven.

Een groeiende groep enthousiaste mensen is actief met het bouwen van een Care First Wereld door verschillende activiteiten aan te bieden in de regio waar ze wonen. Hierbij kun je denken aan open tafels, inleidingen, gespreksgroepen, workshops.

Care First spreekt veel mensen aan omdat ze dit van nature zo ervaren. In de Money First maatschappij is daar onvoldoende ruimte voor.
Met onze Care First activiteiten willen we mensen bereiken die Care First herkennen en hen handvatten bieden hoe de beweging van Money First naar Care First te maken.
We sluiten ons aan bij bestaande organisaties die vanuit een Care First hart werken.

Door deel uit te maken van Care First International geef je aan dat je de intentie voor een Care First Wereld deelt en wordt zichtbaar hoeveel mensen dat delen.

Op de website van het Magisch Perspectief staat wat ik zelf voor scholing voor Care First aanbied.

Wil je meer weten bel of mail mij gerust. Heb je nog vragen dan sta ik daarvoor open om deze te beantwoorden.

Liefdevolle groet,
Sandra

Contact Pad naar NieuweWereld.NU