NieuweWereld.NU

Welkom bij NieuweWereld.NU

de nieuwe wereld is er al vanuit universeel perspectief
door gebruik te maken van de oneindige liefdevolle universele levenskracht

Ontstaan

NieuweWereld.NU is ontstaan vanuit inspiratie van Sandra Boer en draagt bij aan een wereld waarin je je thuisvoelt door te leven vanuit universele liefde. Een wereld waarin we met zorg omgaan met al wat leeft en we gebruik maken van de oneindige overvloed van het universum. Zij doet dit door Care First uit te dragen.
NieuweWereld.NU biedt leiders en begeleiders, coaches, trainers, mediators een upgrade om schepper te worden van hun eigen leven en dit door te geven aan de mensen die ze coachen, trainen, begeleiden of aan wie ze leiding geven. Er is ook een train de trainer programma. Ondernemers kunnen zich het nieuwe ondernemen eigen maken. Voor opstellers is er ook een upgrade naar universeel opsteller. Raakt de Nieuwe Wereld jou persoonlijk dan is voor jou ook een programma. Wonen, leven en werken in een Nieuwe Wereld is het ideaal. Het zaadje is geplant om deze te laten groeien.

Het oorspronkelijk bedrijf is op1 april 2003 opgericht door Sandra Boer onder de naam ‘Meritesan ontknoopt’. Zij hield zich bezig met mediation, coaching en begeleiding van opstellingen. Dit was gericht op persoonlijke ontwikkeling – het oude op de persoon gerichte perspectief.
Op 1 april 2014 is de naam gewijzigd in NieuweWereld.NU. Dat heeft te maken met het nieuwe universele perspectief van waaruit NieuweWereld.NU werkt. Mensen die zich al lang bezighouden met bewustwording zullen herkennen dat ze op een gegeven ogenblik uitkomen op een punt dat ze ervaren genoeg aan persoonlijke ontwikkeling te hebben gedaan. Dat er iets anders nodig is om een volgende stap te maken, maar ze weten niet welke. Zij willen leven naar wie zij ten diepste zijn en dit ook in hun werk tot uitdrukking brengen, maar vinden dat nog lastig.

Universeel perspectief

Universeel perspectief is leven vanuit het gezichtspunt dat je een universeel wezen bent waarbij het zichtbare, je lichaam, en het onzichtbare, onsterfelijke, tijdloze, je ware oorspronkelijke zelf, één geheel vormen. Je heb een lichaam om menselijke ervaringen op te doen om tot hoger bewustzijn te komen en uitdrukking te geven aan wat er door je heen stroomt. Je kunt gebruik maken van de oneindige liefdevolle universele levenskracht door te besluiten je ware oorspronkelijke zelf op de eerste plaats te zetten en deze te integreren in je lichaam en je persoonlijkheid. Met deze upgrade word je de schepper van je eigen leven.

Upgrade

Een upgrade vereenvoudigt het leven vanuit dat perspectief. Het vraagt een nieuwe manier van omgaan met je zelf, vandaar upgrade jezelf. Deze manier gaat voorbij persoonlijke ontwikkeling, je leert de relatie met je zelf opgeven en je over te geven aan de stroom van het leven. Van daaruit ontstaan er andere behoeftes. Upgrade je zelf en upgrade je leven liggen in elkaars verlengde.

Upgrade je werk en anderen is er voor hen die mensen leiden en begeleiden. Daarvoor is een uniek programma ontwikkeld om een nieuwe grondhouding te leren ervaren en eigen te maken. Vanuit dit programma wordt geleerd andere mensen mee te nemen in het universele perspectief. Het is ook mogelijk om hierin een “ train de trainer” programma te volgen.

Het NieuweWereld Collectief is in het leven geroepen voor degenen die de behoefte voelen zelf bij te dragen aan het vergroten van het veld van de nieuwe wereld door middel van het vergroten van het bewustzijn van mensen in organisaties.

 spring uit de boot en ontdek een oceaan vol mogelijkheden waar je je als een vis in het water zult voelen…….

Contact NieuweWereld

Ashtatara – de koningin van Atlantis:

De wereld is helemaal niet wat jullie denken.
Jullie kunnen deze wereld niet denken.
Ik heb te veel te zeggen maar misschien spreek ik beter zonder woorden.
Ik draag bij me …een veld van ontwaken dat geen woorden behoeft.
De graal die jullie zoeken kan niet worden begrepen
maar alleen gekend door je hart.
De graalcoderingen zitten in jullie ………sluimerend in jullie
en jullie hebben mij geroepen om ze te wekken.
Het is begonnen.
Het ontwaken va de coderingen is begonnen.
Je zult ze niet voelen.
Je zult ze niet zien.
Je kunt ze niet bestuderen.
Alleen je hart kent ze.
Ik ben zij die is ontwaakt.
Jullie zijn zij die zijn ontwaakt.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *